Pobierz kartę szkolenia

FitSM® Foundation - akredytowane szkolenie z egzaminem

kod szkolenia: ZP-FitSM-F / PL DL 1d

Pakiety e-learning

FitSM® to darmowa i łatwa rodzina standardów, której celem jest ułatwienie zarządzania usługami IT.

Standard FitSM® i powiązany program certyfikacji są utrzymywane przez grupę roboczą ITEMO (IT Education Management Organisation) FitSM®. Standard FitSM® został pierwotnie opracowany w ramach projektu FedSM, finansowanego przez Komisję Europejską.

FitSM® został zaprojektowany tak, aby był zgodny z międzynarodową normą ISO/IEC 20000-1 (wymagania dotyczące systemu zarządzania usługami) i ITIL®. Model procesowy FitSM®, wymagania, zalecane działania i wzór do naśladowania są ukierunkowane na łatwą implementację. Równie dobrze może być zastosowany jako pierwszy krok do pełnego wdrożenia ITSM, czyli zastosowania dobrych praktyk ITIL® i/lub osiągnięcia zgodności z ISO/IEC 20000-1.

Główne cele FitSM®:

 • Stworzenie przejrzystego, pragmatycznego, łatwego i osiągalnego standardu, który pozwala na efektywne zarządzanie usługami IT (ITSM).
 • Zaoferowanie wersji ITSM, która jest bardziej dostępna dla szerszego zakresu środowisk niż tradycyjne rozwiązania ITSM, uwzględniając scenariusze federacyjne.
 • Dostarczanie rozwiązań, które można skutecznie wdrożyć w organizacjach poczynając od małych firm i start-upów po duże przedsiębiorstwa.
 • Zdefiniowanie podstaw efektywności ITSM, która jest osiągalna, ale w razie potrzeby może zostać rozszerzona.

Cele kursu

Zaznajomienie z:

 • Podstawowymi koncepcjami i terminami zarządzania usługami IT
 • Celem i strukturą standardów FitSM® oraz ich związkami z innymi standardami
 • Podejściem FitSM® i kluczowymi zasadami
 • Ramami procesów leżących u podstaw FitSM®
 • Wybranymi wymaganiami zdefiniowanymi w FitSM-1

Zdobycie podstawowego certyfikatu w zakresie zarządzania usługami IT według FitSM® (Foundation Certificate in IT Service Management according to FitSM).

Termin

tryb Distance Learning

poziom Podstawowy

czas trwania 1 dzień |  8h|  25.10
1 100,00 PLN + 23% VAT (1 353,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 100,00 PLN
1 100,00 PLN 1 353,00 PLN brutto

Szkolenie skierowane jest do:

 • Menedżerów i pracowników organizacji IT planujący usprawnienie procesów wewnętrznych w oparciu o najlepsze praktyki FitSM®
 • Pracowników firm świadczących usługi IT
 • Osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje w zakresie zarządzania usługami IT i zdać egzamin FitSM® Foundation

Szkolenie i certyfikacja FitSM®:

 • Wspiera organizacje w wykonaniu pierwszego kroku w kierunku wdrożenia pełnego zestawu procesów zarządzania usługami IT
 • Usprawnia świadczenie usług IT przez organizację przy użyciu zwięzłego, lekkiego i osiągalnego standardu ITSM
 • Pomaga organizacjom w stosowaniu skutecznych procesów ITSM w środowiskach sfederowanych, w których usługi są zarządzane we współpracy z konkurującymi lub odmiennymi organizacjami
 • Implementuje podstawy efektywnych procesów ITSM tam, gdzie nie jest konieczne wdrażanie szczegółowych procesów określonych przez inne ramy (np. ISO/IEC 20000 i ITIL®)
 • Egzamin realizowany jest na koniec szkolenia
 • W trakcie egzaminu nie jest dozwolone korzystanie z pomocy dodatkowych
 • Czas trwania: 30 minut
 • 20 pytań jednokrotnego wyboru
 • Cztery możliwe odpowiedzi na każde pytanie: A, B, C lub D
 • Do zaliczenia egzaminu wymagane jest co najmniej 65% poprawnych odpowiedzi (13 z 20).

Nie jest wymagane specjalne przygotowanie słuchaczy.

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: angielski
 • Egzamin: angielski
 1. Zarządzanie usługami informatycznymi: wprowadzenie, terminy i pojęcia
 2. Rodzina podejść i standardów FitSM®
 3. Zarządzanie usługami informatycznymi – aspekty ogólne
 4. Zarządzanie usługami IT – Procesy
 5. Korzyści, zagrożenia i wyzwania związane z wdrożeniem zarządzania usługami IT
 6. Powiązane standardy i ramy (frameworki)