Pobierz kartę szkolenia

FitSM® Expert - akredytowane szkolenie z egzaminem

kod szkolenia: ZP-FitSM-E / PL DL 2d

Pakiety e-learning

FitSM® to darmowa i łatwa rodzina standardów, której celem jest ułatwienie zarządzania usługami IT.

Standard FitSM® i powiązany program certyfikacji są utrzymywane przez grupę roboczą ITEMO (IT Education Management Organisation) FitSM®. Standard FitSM® został pierwotnie opracowany w ramach projektu FedSM, finansowanego przez Komisję Europejską.

FitSM® został zaprojektowany tak, aby był zgodny z międzynarodową normą ISO/IEC 20000-1 (wymagania dotyczące systemu zarządzania usługami) i ITIL®. Model procesowy FitSM®, wymagania, zalecane działania i wzór do naśladowania są ukierunkowane na łatwą implementację. Równie dobrze może być zastosowany jako pierwszy krok do pełnego wdrożenia ITSM, czyli zastosowania dobrych praktyk ITIL® i/lub osiągnięcia zgodności z ISO/IEC 20000-1.

Główne cele FitSM® to:

 • Stworzenie przejrzystego, pragmatycznego, łatwego i osiągalnego standardu, który pozwala na efektywne zarządzanie usługami IT (ITSM)
 • Zaoferowanie wersji ITSM, która jest bardziej dostępna dla szerszego zakresu środowisk niż tradycyjne rozwiązania ITSM, uwzględniając scenariusze federacyjne
 • Dostarczanie rozwiązań, które można skutecznie wdrożyć w organizacjach poczynając od małych firm i start-upów po duże przedsiębiorstwa
 • Zdefiniowanie podstaw efektywności ITSM, która jest osiągalna, ale w razie potrzeby może zostać rozszerzona

Cele kursu

Poznaj:

 • Ramy i standardy związane z ITSM
 • Zrozum kontekst organizacyjny dostarczania i zarządzania usługami
 • Przywództwo i zarządzanie
 • Planowanie i wdrażanie ITSM
 • Monitorowanie, przegląd i doskonalenie ITSM

Zdobądź certyfikat na poziomie Expert w zakresie zarządzania usługami IT według FitSM® wydany przez zarejestrowany Instytut Egzaminacyjny.

Termin

tryb Distance Learning

poziom Zaawansowany

czas trwania 2 dni |  16h|  19.09 20.09
2 400,00 PLN + 23% VAT (2 952,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 400,00 PLN
2 400,00 PLN 2 952,00 PLN brutto

Szkolenie skierowane jest do:

 • Osób chcące pełnić rolę wewnętrznego lub zewnętrznego konsultanta lub audytora w obszarze tematycznym zarządzania usługami IT (ITSM).

Szkolenie i certyfikacja FitSM®:

 • Wspiera organizacje w wykonaniu pierwszego kroku w kierunku wdrożenia pełnego zestawu procesów zarządzania usługami IT
 • Usprawnia świadczenie usług IT przez organizację przy użyciu zwięzłego, lekkiego i osiągalnego standardu ITSM
 • Pomaga organizacjom w stosowaniu skutecznych procesów ITSM w środowiskach sfederowanych, w których usługi są zarządzane we współpracy z konkurującymi lub odmiennymi organizacjami
 • Implementuje podstawy efektywnych procesów ITSM tam, gdzie nie jest konieczne wdrażanie szczegółowych procesów określonych przez inne ramy (np. ISO/IEC 20000 i ITIL®)
 • Egzamin realizowany jest na koniec szkolenia
 • W trakcie egzaminu nie jest dozwolone korzystanie z pomocy dodatkowych
 • Czas trwania: 75 minut
 • 40 pytań jednokrotnego wyboru:
 • Cztery możliwe odpowiedzi na każde pytanie: A, B, C lub D
 • Jedna poprawna odpowiedź na pytanie
 • Do zaliczenia egzaminu wymagane jest co najmniej 75% poprawnych odpowiedzi (30 z 40).

Kandydat musi posiadać zarówno certyfikaty FitSM® Advanced w planowaniu i dostarczaniu usług (Service Planning and Delivery), jak i w operacjach i sterowaniu usługami (Service Operation and Control).

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: angielski
 • Egzamin: angielski
 1. Powtórzenie najważniejszej wiedzy na poziomie zaawansowanym na temat (lekkiego) ITSM
 2. Ramy i standardy związane z ITSM
 3. Zrozumienie kontekstu organizacyjnego wdrażania ITSM (w tym struktur federacyjnych i ustalania zakresu)
 4. Przywództwo i nadzór (w tym obowiązki najwyższego kierownictwa, praktyki zarządzania, skuteczna komunikacja i zarządzanie zmianami organizacyjnymi)
 5. Planowanie i wdrażanie ITSM (w tym planowanie zarządzania usługami, projektowanie
  i przenoszenie usług oraz efektywna dokumentacja)
 6. Monitorowanie, przegląd i doskonalenie ITSM (w tym ocena zdolności i dojrzałości, kluczowe wskaźniki wydajności, zarządzanie programem audytów i przeprowadzanie audytów)