Pobierz kartę szkolenia

FitSM® Expert Bridge - akredytowane szkolenie z egzaminem

kod szkolenia: ZP-FitSM-EB / PL DL 3d

Pakiety e-learning

FitSM® to darmowa i łatwa rodzina standardów, której celem jest ułatwienie zarządzania usługami IT.

Standard FitSM® i powiązany program certyfikacji są utrzymywane przez grupę roboczą ITEMO (IT Education Management Organisation) FitSM. Standard FitSM® został pierwotnie opracowany w ramach projektu FedSM, finansowanego przez Komisję Europejską.

FitSM® został zaprojektowany tak, aby był zgodny z międzynarodową normą ISO/IEC 20000-1 (wymagania dotyczące systemu zarządzania usługami) i ITIL®. Model procesowy FitSM®, wymagania, zalecane działania i wzór do naśladowania są ukierunkowane na łatwą implementację. Równie dobrze może być zastosowany jako pierwszy krok do pełnego wdrożenia ITSM, czyli zastosowania dobrych praktyk ITIL® i/lub osiągnięcia zgodności z ISO/IEC 20000-1.

Główne cele FitSM® to:

 • Stworzenie przejrzystego, pragmatycznego, łatwego i osiągalnego standardu, który pozwala na efektywne zarządzanie usługami IT (ITSM)
 • Zaoferowanie wersji ITSM, która jest bardziej dostępna dla szerszego zakresu środowisk niż tradycyjne rozwiązania ITSM, uwzględniając scenariusze federacyjne
 • Dostarczanie rozwiązań, które można skutecznie wdrożyć w organizacjach poczynając od małych firm i start-upów po duże przedsiębiorstwa
 • Zdefiniowanie podstaw efektywności ITSM, która jest osiągalna, ale w razie potrzeby może zostać rozszerzona
Termin

tryb Distance Learning

poziom Zaawansowany

czas trwania 3 dni |  24h|  24.07 25.07 26.07
4 000,00 PLN + 23% VAT (4 920,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
4 000,00 PLN
czas trwania 3 dni |  24h|  16.10 17.10 18.10
4 000,00 PLN + 23% VAT (4 920,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
4 000,00 PLN
4 000,00 PLN 4 920,00 PLN brutto

Szkolenie skierowane jest do:

 • Dla specjalnych odbiorców / osób, które są już „profesjonalistami ITSM”, dostępne są opcje “wejścia bocznego”, aby szybciej przejść przez kwalifikację FitSM® i uzyskać certyfikat FitSM® przy mniejszym wysiłku.

Szkolenie i certyfikacja FitSM®:

 • Wspiera organizacje w wykonaniu pierwszego kroku w kierunku wdrożenia pełnego zestawu procesów zarządzania usługami IT
 • Usprawnia świadczenie usług IT przez organizację przy użyciu zwięzłego, lekkiego i osiągalnego standardu ITSM
 • Pomaga organizacjom w stosowaniu skutecznych procesów ITSM w środowiskach sfederowanych, w których usługi są zarządzane we współpracy z konkurującymi lub odmiennymi organizacjami
 • Implementuje podstawy efektywnych procesów ITSM tam, gdzie nie jest konieczne wdrażanie szczegółowych procesów określonych przez inne ramy (np. ISO/IEC 20000 i ITIL®)

Wymagane jest zdanie dwóch poniższych egzaminów:

1) Zaawansowany egzamin „pomostowy” – FitSM® Advanced Bridge

 • W trakcie egzaminu nie jest dozwolone korzystanie z pomocy dodatkowych
 • Czas trwania: 60 minut
 • 30 pytań jednokrotnego wyboru składających się z pytań z zakresu szkoleń FitSM® Advanced Service Operation and Control (SOC) oraz FitSM® Advanced Service Planning and Delivery (SPD) 
 • Cztery możliwe odpowiedzi na każde pytanie – A, B, C lub D
 • Do zaliczenia egzaminu wymagane jest co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi (21 z 30).

2) Egzamin FitSM® Expert

 • W trakcie egzaminu nie jest dozwolone korzystanie z pomocy dodatkowych
 • Czas trwania: 75 minut
 • 40 pytań jednokrotnego wyboru
 • Cztery możliwe odpowiedzi na każde pytanie – A, B, C lub D
 • Do zaliczenia egzaminu wymagane jest co najmniej 75% poprawnych odpowiedzi (30 z 40).

Po pomyślnym zdaniu obu egzaminów uzyskuje się jeden certyfikat FitSM® Expert.

Wymagane jest posiadanie jednego z trzech poniższych certyfikatów:

 • "ITIL Expert" wydanego przez podmiot upoważniony / akredytowane centrum egzaminacyjne
 • "Consultant/Manager in ITSM according to ISO/IEC 20000"
 • “Associate in ITSM according to ISO/IEC 20000”
 • Szkolenie: polski
 • Materiały: angielski
 • Egzamin: angielski
 1. Ogólny przegląd ITSM i FitSM
 2. „Wybrane tematy” ze szkoleń poziomu FitSM Advanced:
 3. Ogólne aspekty tworzenia systemu zarządzania usługami (SMS)
 4. Procesy ITSM do planowania i dostarczania usług
 5. Procesy ITSM do obsługi i kontroli usług
 6. Interfejsy i zależności procesów ITSM
 7. „Wybrane tematy” ze szkolenia FitSM Expert:
 8. Zrozumienie kontekstu organizacyjnego
 9. Przywództwo i zarządzanie
 10. Planowanie i wdrażanie ITSM (PLANUJ, WYKONAJ)
 11. Monitorowanie, przegląd i doskonalenie ITSM (SPRAWDŹ, DZIAŁAJ)

*Ten kurs łączy poziomy Advanced i Expert w 3 dni.