TERMIN
Zapytaj o termin
TRYB SZKOLENIA
Zapytaj o tryb szkolenia
Lokalizacja Termin Cena Wybierz
{{place.city}}
{{ event_pack_item.event_details.education_center.name }} ???
Nowość {{place.price}} netto
{{ place.price | zlotyPriceWithTax }} brutto
 
Skontaktuj się z nami
Dostępne terminy:
Lokalizacja i termin do uzgodnienia
Nowość {{place.price}} netto {{ place.price | zlotyPriceWithTax }} brutto
 
 • Liczba miejsc (dostępnych: {{ basketAddItem.free_seats}})
  {{ basketAddItem.city }}
  {{ basketAddItem.date }}
  Dodaj do koszyka LUB Zarezerwuj szkolenie
  Dodano do koszyka
  Liczba miejsc xxxxxxxxxx

Żeby dowiedzieć się, czy dane szkolenie będzie realizowane stacjonarnie skontaktuj się ze swoim Opiekunem lub zadaj pytanie przez Formularz kontaktowy

Szkolenie / Narzędzia Oceny Kompetencji...

Efektywna selekcja kandydatów w procesie rekrutacji

Efektywna selekcja potencjalnych pracowników to jedno z najważniejszych zadań przed jakim stoi dział personalny każdej firmy. Stosowanie skutecznych metod selekcji i wybór właściwych kandydatów do pracy jest bowiem kluczem do osiągnięcia przez przedsiębiorstwo sukcesu oraz uzyskania przewagi konkurencyjnej. Efektywna selekcja kandydatów w procesie rekrutacji pozwoli pracownikom działu HR rozwinąć kluczowe umiejętności z zakresu wyboru najbardziej adekwatnych narzędzi selekcji, prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych oraz podejmowania decyzji o wyborze najlepszego kandydata.

Cel projektu szkoleniowego

 • Wyposażyć w wiedzę i narzędzia umożliwiające wybór odpowiednich metod selekcji kandydatów
 • Zapoznać z zasadami skutecznego prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych
 • Zapoznać z najczęstszymi błędami rekrutacyjnymi i nauczyć jak unikać ich w podejmowaniu decyzji dotyczących zatrudnienia
 • Wyposażyć w wiedzę i narzędzia umożliwiające wybór właściwych kandydatów do pracy

Przeznaczenie szkolenia

Szkolenie przeznaczone dla pracowników działów HR.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Po ukończeniu zajęć uczestnik:

 • Zna różne narzędzia selekcji kandydatów i potrafi wykorzystać je w praktyce
 • Ma świadomość zalet i ograniczeń poszczególnych metod selekcji
 • Potrafi przeprowadzać rozmowy kwalifikacyjne tak, aby uzyskać rzetelne informacje na temat kandydata
 • Wie jakich pytań nie można zadać kandydatowi podczas rozmowy
 • Potrafi poradzić sobie z tzw. "trudnymi" kandydatami
 • Wie kiedy i w jaki sposób korzystać z testów psychologicznych
 • Posiada podstawowe informacje potrzebne do przeprowadzenia sesji Assessment Center
 • Potrafi negocjować warunki zatrudnienia z wybranym kandydatem
 • Wie jakich błędów unikać w dokonywaniu selekcji kandydatów

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

Szkolenie nie wymaga wcześniejszego przygotowania

Język szkolenia

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: polski

AGENDA SZKOLENIA

 1. Podstawowe zagadnienia związane z rekrutacją i selekcją pracowników
  • Rekrutacja, a selekcja
  • Tworzenie profilu kandydata
  • Kryteria wyboru metod rekrutacji i selekcji
  • Planowanie poszczególnych etapów procesu rekrutacji i selekcji
  • Rekrutacja i selekcja, a employer branding
 2. Analiza dokumentów kandydata jako narzędzie selekcji
  • Analiza CV i listu motywacyjnego
  • Interpretacja świadectw pracy
  • Interpretacja referencji pisemnych
 3. Rozmowa kwalifikacyjna jako narzędzie selekcji
  • Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej
  • Etapy rozmowy kwalifikacyjnej: przywitanie, informacje na temat firmy i stanowiska, pozyskanie danych o kandydacie, pytania kandydata, zakończenie rozmowy
  • Rodzaje rozmów kwalifikacyjnych: rozmowa ustrukturyzowana versus nieustrukturyzowana, wywiad kompetencyjny, wywiad biograficzny
  • Pytania, które można i których nie można zadawać
  • Sporządzanie notatek
  • Radzenie sobie z tzw. "trudnymi" kandydatami
  • Najczęściej popełniane błędy w ocenie kandydatów
  • Symulacje rozmów kwalifikacyjnych - ćwiczenie zadawania różnego rodzaju pytań w trakcie rozmowy z kandydatem (pytania otwarte, zamknięte, hipotetyczne)
 4. Testy psychologiczne oraz testy kompetencyjne jako narzędzie selekcji
  • Przegląd dostępnych na rynku narzędzi do badania m.in. kompetencji, osobowości, predyspozycji, zdolności intelektualnych
  • Zagadnienia etyczne związane ze stosowaniem testów. Przykłady narzędzia on-line do badania umiejętności kandydatów
 5. Assessment Center jako narzędzie selekcji
  • Etapy projektowania sesji oceny
  • Typy zadań wykorzystywanych podczas oceny: symulacje indywidualne i grupowe, case study, wywiad ustrukturyzowany, prezentacja, zadania typu "in-basket", próbki pracy
  • Obserwacja kandydatów w trakcie sesji (konstruowanie arkuszy oceny opartych o wskaźniki behawioralne). Analiza i interpretacja informacji uzyskanych w trakcie Assessment Center
 6. Podejmowanie decyzji o wyborze kandydata
  • Sprawdzanie referencji
  • Końcowa ocena kandydatów - narzędzia pomocne w podejmowaniu decyzji
  • Negocjowanie wynagrodzenia
  • Składanie oferty. Udzielanie informacji zwrotnej kandydatom odrzuconym w procesie rekrutacji
 7. Podsumowanie warsztatu
  • Opracowanie planów wdrożenia nowej wiedzy i metod w miejscu pracy
  • Opracowanie indywidualnych „szczepionek” i „rytuałów” wspierających wprowadzenie zmian


Kod szkolenia HR-PHR-R / Rekrutacja_2
  array(6) {
 ["id"]=>
 string(36) "177239BF-B9FC-42DA-B699-B63DECFD98F3"
 ["name"]=>
 string(6) "Altkom"
 ["iscertificatevendor"]=>
 int(0)
 ["iscontentvendor"]=>
 int(1)
 ["imagehash"]=>
 string(3446) "data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAIMAAAAoCAMAAADqmLl5AAAAGXRFWHRTb2Z0d2FyZQBBZG9iZSBJbWFnZVJlYWR5ccllPAAAAMBQTFRF9ra59KSo/vP0/err8pSa5jI87nN6+tvc5So16URO6UpT+crN8IWL6lJb/OPk61pj5zlD732D6DpE5i44+dLU7GNr7Wty/vn68YyR9a2x5SIt852h5SYx+MbJ8IGH97zA+tfZ+97g/v79+MLF5zZA+c7Q98HD5Bsm/Ofo//z86DZB+MnL6D9J/e7v98bJ73d9/vb3/f//6D1G7nB3//3+////5y04/v/////+//7///7+/v7+/v/+/v7//vv7/fDwkSyF5gAACN1JREFUeNrkWGtzozgWBYyMwJZ5CDAPYeO0SIiNg4P7CvyI/f//1VzS3TPZmc3sl83uVq2qUkAsiaN7zzlXQoP/ftP+hzGcrqfPBw0wDH3/1Riu19PwMHw66nx9Ow3DV8fh4fz34y7DQ//FGM4P58nmb9p+6L+eD/0y6exPW2AizK/GMPRLP1P8k6ayOaL8N+diGM7DyDQk2hWub+f+BMs5l57nBe9/cuuNLQh+PvMEx7wN3y/D6dRf4W24XvvhrUeiwjgFamq4ni9Df3odhgvengac8np+PaOk8GUwYK8H7Ic/Dr8wXD4S8ecCE44vlpQSj9POozzAe4FPnqLiCeNwfht+KXVsr+Oo0wN8nA/n+lPG3j7S+k+5sOa+32pwCts2N4zEx8bI1iO2aUY81qpZ6ip7bpqmKz3fNJNv70irFY566WE9bdNLucKhoLW+n+wHw8Srn2x6KMa5/FX4cly18xpexqfFxG+TxWDk7Wqa/45BzzDJyXjN4kspBFKBkG1DfIA4NsYeE9fZ4MUk3QT6cfG4jLnglGow+E+ZeU6yLDnvI/xXs4BFR5WgnG1gNfYRpEieeNZZ4AtFg02VCfcOVUf5k/sLw6GlHpEp3HxCTNC2TbCVXcMinoLBNDB0/QAps7BnShqjH2OAGd273JPeGu4RlevaFnYJRUA86RgwU7JxG0nT5yOXnR0w66gC5dSGg6mNDV3xFhdMvS2Nf2HY2ERKqcHdJZ0GdfjNpoFehj63YOfMYCObGtasRPqtuXvo++F0QRasOyKJXYFlK6fUKUWS6FxKwsarijcRVdrEVV1ahuUGX06Z8a2RHl1dWi5NMKZKemqFGM49pjbl0iZBhSEk9gZDXTbCqeHcsjvkzQwsz5mAxqxltQx5/GwtkGzfT2DSriFOCS+KRyETXQVGTBqPRPB9RYl5iQUvqkaxGsO2o55H3WWCkVM5MNKtwWpI964w7fJ6heWR2i4JQlh7hN1whE5odIdlvLrBNMA4BD8xrPebzu9nFoqi7ycRdRhnC4wp93VO/QNi51FAWli6wnvcMyoXmqLxAd56nQYdbY0Y5dU97jtuLyDlXhRw/T0Or5gKGrORSqYkx1Frc6rmNzjEKUxY8wcG0Da1k4BWwdvrBWZbErvUNa4r7q1iIR8R+5bMOyTywhbNZtcpts/5mCJ4ntPApvOZ7WHkFmuPu8a5FXb7AwPaChKNmEzYezgSkmNqbnGGbIR7UsGL9weGErTQcPM+LeCElV1XnWnT6PvBJXYcUJTPQ8ydJMApHgPKJqmi7b1VJDcmh4NLbaZynTcOdy8mIf65dsSxJaRADNcBzn7mpCxzjSUj5AVRL5iQO4A63YMu7J8YkJOQ7m7HFPIKbRCMSDAtEDHUHmqIbBF06Qg/8RBDzlW7TKjIa0Y8Frn6viOuQ5IpcTs+hSklOmiS5lM6vkcb3mDDsqNmi/gWOgQTMkDR0VGIxqLvE/oRg7mG1bezWY35Cm3hpx71oUBJSe7uRxpl6VwSbTSF/BYrtbZQ8iJ7Mkspp42XOLLtiI5BweXPM7uIsgBNR0MGapTma0n9UxpgnlAWKVWjMU3CB8h/xzDmwkzBfDyswtGFkbeaTpDXOZGBR6MDPPtZs4mJnB0iQbTaoU2JJLejKJql6gcA2w9IWDrKLvcsiy0mvHqMw3BJsmamK5qAyfn8GY08EfiAudAXsCb/gMEE/WU/DZHot1Y0lsnR0qY8YAGNDLCcLNq7hCw2+PoqJNTdY+ZXB+OA9mjnDnFJGxHPWEsV7QtKTcumODFyEqlPOtfZUv3kc4pZhXusSIpefE/QGpyPnDRXUGw2UQnfMfe8cW0p02eXBz4mD3sQYrudlPVsfInGs+MhIjhTD4coc3Pbs6mOQkItozOZdMtc1Md99Mn+hXsk4x5N0XtHgaGyuL3DlB+Qf8uo+4Ahj4fZonQsrH8p9XhGtvJx4XBb7zirn7HaKyGls08F92HOaWIwwsfEbZho9QDNJ2V0fltRnj8zIqnY8jHniGFFpTN6exFiaEpEXSn0NnzNMsbtkh98xOAuw0nRII+WKxowXHRgPQY8SlGLe/SkzmUBYZM55ckyokQrHWJPkHFFQE20cSRxI9I7Bm5djjFzkNLLEcMdnWG2cBUt12TMKtoFp/ES0D6naHH6Rz7k9n55SdHOYeFkbGM5vKtzxVfrsRYUgWgnOiKqMenpxEG+aONC+wHL8VbLKZYwk6vZAm1qk2MsJiulkudRFyhE/7nGNVj6D08b5oonZ+hfDy2WqsLZjfXivWZhKdrDYNqo2zURPtQ2bwz01HxGFLsnYx1PPTVd2MSpQ0+wQ6IohhK+ow6rhHK79IWzqAiPkCBYZeeC5u97mEQgbUKHOlbLSWya+SKio+G89QeflhimD/6gqxCGFW4kvq8EWUNlE7uO+XZdEeWWkcAfcKHzGSHsMSZitZwqHuemWce4XTgKFS+iLD7o6JJYFFvjYUqpPmLAXQdO/q2jrsWwqG2Ju8OYVGNFv/kCsYzEXD9eIMc36BQ3UBHeoLodFG6nItSHU+4wi6mdYXKRiaZOtkEjcTtRI8m3kriWg4UrQv8P7WwFLZG5LrB6HmIl1iOGgmbHJWgiix4DoRTNYo08YeiHgzFpqY8bO4SIbec44XNO0fzx5pbyp9USw5JFa5Gxeyky55gh4rc2y3JfUEq5W8AjeZ/RLzIx3ztPvEyzpxwcIdP4qdthSciyUYfa5NtuAae6KKxJNcO220x2O+sZbjlD+Teuy4jj5+bUJh2LHFSQuw1cN5nt6v682e1K7F2elrNdFb5U99Ng7YqJtcNpKtzyTYpxxmIx2c3qW1hUy7rYTU7VrrqHRbgcDuFudr/88Gr460mhR/EJIj1JCPEIbrI4Ge8l3qMn8HHriYfS3zvDX+7Gn4e/zvrxof+1K//07P/zfPFP23bc/Zy+/vvDeM5Sf3fOul6/HMNNj4+ftjiF/8CZ9199XBiGr//+8M6oT4/W18vp+vD1fDjhuffTleJvX/8t6P/uu9xvAgwARVQVIao6+Q4AAAAASUVORK5CYII="
 ["slug"]=>
 string(6) "altkom"
}
  
Pobierz PDF
FORMULARZ KONTAKTOWY
Imię

*

Nazwisko

*

Telefon

*

E-mail

*

Firma

 • {{ order.city }} {{ order.date }} {{ order.price_without_promo }} {{ order.price }} {{ order.price }}   {{ order.code }} {{ order.price_without_promo }} {{ order.price }} {{ order.price }}  
Efektywna selekcja kandydatów w procesie rekrutacji (HR-PHR-R / Rekrutacja_2)
Cena netto
1300.00 PLN
+ vat (1599 PLN brutto 1. os. )
Czas trwania: 2 dni (ilość godzin: 14)
Zadaj pytanie o szkolenie