Pobierz kartę szkolenia

Designing and Implementing Microsoft DevOps solutions

kod szkolenia: AZ-400 / PL AA 4d

Pakiety e-learning

Promocja voucher

Termin

tryb Stacjonarne

poziom Średnio zaawansowany

czas trwania 4 dni |  28h|  06.08 07.08 08.08 09.08
3 500,00 PLN + 23% VAT (4 305,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 500,00 PLN
czas trwania 4 dni |  28h|  03.09 04.09 05.09 06.09
3 500,00 PLN + 23% VAT (4 305,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 500,00 PLN
czas trwania 4 dni |  28h|  01.10 02.10 03.10 04.10
3 500,00 PLN + 23% VAT (4 305,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 500,00 PLN
czas trwania 4 dni |  28h|  22.10 23.10 24.10 25.10
3 500,00 PLN + 23% VAT (4 305,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 500,00 PLN
czas trwania 4 dni |  28h|  12.11 13.11 14.11 15.11
3 500,00 PLN + 23% VAT (4 305,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 500,00 PLN
czas trwania 4 dni |  28h|  03.12 04.12 05.12 06.12
3 500,00 PLN + 23% VAT (4 305,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 500,00 PLN
czas trwania 4 dni |  28h|  07.01 08.01 09.01 10.01
3 500,00 PLN + 23% VAT (4 305,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 500,00 PLN
3 500,00 PLN 4 305,00 PLN brutto

Szkolenie skierowane do osób zainteresowanych podniesieniem swojej wiedzy i umiejętności w zakresie realizacji procesów DevOps oraz do osób zainteresowanych zdaniem egzaminu certyfikacyjnego Microsoft Azure DevOps Solutions.

Kurs polecany:

 • deweloperom
 • administratorom biorącym udział w projektach związanych z tworzeniem nowoczesnych aplikacji.

Kurs obejmuje takie zagadnienia jak:

 • korzystanie z kontroli kodu źródłowego, skalowanie Git dla przedsiębiorstwa oraz wdrażanie i zarządzanie infrastrukturą.
 • wdrażanie ciągłej integracji w potoku Azure DevOps, zarządzanie jakością kodu i zasadami bezpieczeństwa oraz wdrażaniem strategii budowania kontenerów.
 • projektowanie strategii uwalniania, konfigurowanie przepływu pracy zarządzania wersjami i zaimplementowanie odpowiedniego wzoru wdrożenia.
 • projektowanie strategii zarządzania zależnościami i zarządzanie bezpieczeństwem i zgodnością.
 • wdrażanie infrastruktury zarządzania kodami i konfiguracją, zapewnienie infrastruktury Azure za pomocą popularnych narzędzi automatyzacji, wdrażanie infrastruktury aplikacji przy użyciu różnych usług platformy Azure i metod wdrażania, integrowanie zewnętrznych narzędzi do wdrażania z platformą Azure, takie jak Chef i Puppet, by włączyć zgodność i bezpieczeństwo do potoku wydania.
 • projektowanie mechanizmów sprzężenia zwrotnego systemu, wdrażanie procesu przekazywania opinii systemowych zespołom programistycznym i optymalizowanie mechanizmów sprzężenia zwrotnego.
 • planowanie transformacji, wybranie projektu i stworzenie struktury zespołu, rozwijanie strategii jakości i bezpieczeństwa, planowanie migracji i konsolidacji artefaktów i kontroli źródła

Uzyskanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie Office 365.

W tym zapoznanie się z:

 • Zaletami korzystania z kontroli źródła, migracją z TFVC do Git, skalowaniem Git dla Enterprise DevOps, wdrażaniem i zarządzaniem infrastrukturą kompilacji, zarządzaniem konfiguracją aplikacji i przechowywaniem danych wrażliwych, mobilną strategią DevOps
 • Dlaczego ciągła integracja ma znaczenie, wdrażaniem ciągłej integracji za pomocą Azure DevOps, konfigurowaniem kompilacji i dostępnych opcji, tworzeniem przepływów pracy zautomatyzowanej, integracją innych narzędzi do kompilacji z platformą Azure DevOps, tworzeniem hybrydowych procesów budowania, jakości kodu i sposobach jego pomiaru, wykrywaniem podejrzanego kodu, integrowaniem automatycznych testów jakości kodu, raportowaniem dotyczącym zasięgu kodu podczas testowania, narzędziami do mierzenia długu technicznego, wykrywaniem problemów z licencjami Open Source i innymi kwestiami licencjonowania, implementowaniem strategii budowania kontenerów
 • Różnicami pomiędzy wydaniem a wdrożeniem, zdefiniowaniem komponentów potoku wydania, o rzeczach na które należy zwrócić uwagę kiedy projektujemy strategie wydania, klasyfikowaniem wydania w porównaniu z procesem wydawania i kontrolowaniem ich jakości, radzenia sobie z uwagami do wydania i dokumentacją, wzorcami wdrażania, zarówno w sensie tradycyjnym, jak i we współczesnym znaczeniu, wybraniem narzędzi do zarządzania wydaniami, terminologią używaną w Azure DevOps i innych narzędziach do zarządzania wydaniami, zrozumienia co to  Buduj i wydaj, klasyfikacją agenta, kolejką agentów i pulą agentów, potrzebą wielu zadań zwolnienia w jednym z potoków wydań, rozróżnianiem zadań zwolnienia dla wielu agentów i wielu konfiguracji, wykorzystaniem zmiennych wersji i zmiennych etapowych w potoku wydawania, zdalnym wdrażaniem w środowisku przy użyciu połączenia usługowego, osadzeniem testowania w przygotowaniu, różnymi sposobami sprawdzania kondycji potoku i uwalniania przy użyciu, alertów, haków serwisowych i raportów, tworzeniem bramki zwolnienia, wzorcami wdrażania, implementowaniem wdrożenia Blue Green, wdrożeniem Canary Release, implementowaniem wdrażania progresywnej ekspozycji
 • Narzędziami i praktykami zarządzania składnikami, uogólnianiem wspólnych pakietów umożliwiających udostępnianie i ponowne użycie, sprawdzaniem bazy kodów do identyfikacji zależności kodu, które można przekonwertować na pakiety, identyfikowaniem i polecaniem standardowych typów i wersji pakietów w całym rozwiązaniu, istniejącymi potokami do budowania refaktora w celu wdrożenia strategii wersji, która publikuje pakiety, zarządzaniem bezpieczeństwem i zgodnością, sprawdzaniem pakietów oprogramowania open source pod kątem bezpieczeństwa i zgodności z licencją, by dostosować je do standardów korporacyjnych, konfigurowaniem budującego potoku, by uzyskać dostęp do pakietu bezpieczeństwa i oceny licencji, konfigurowaniem bezpiecznego dostępu do kanałów pakietowych
 •  Zastosowaniem infrastruktury i konfiguracji jako zasady kodu, wdrażaniem infrastruktury i zarządzanie nią przy użyciu technologii automatyzacji firmy Microsoft, takich jak szablony ARM, PowerShell i interfejs wiersza polecenia Azure, modelami i usługami wdrażania dostępnymi w usłudze Azure, wdrażaniem i konfiguracją klastera Managed Kubernetes, rozmieszczaniem i konfigurowaniem infrastruktury przy użyciu narzędzi i usług innych firm za pomocą platformy Azure, takich jak Chef, Puppet, Ansible, SaltStack i Terraform, strategią infrastruktury i konfiguracją oraz odpowiednimi zestawami narzędzi dla potoku wydań i infrastruktury aplikacji, wdrażaniem zgodności i bezpieczeństwa w infrastrukturze aplikacji
 • Praktykami projektowymi do pomiaru satysfakcji użytkownika końcowego, projektowaniem procesów do przechwytywania i analizy opinii użytkowników ze źródeł zewnętrznych, projektowaniem routingu dla danych raportu awarii aplikacji klienta, polecanymi narzędziami i technologiami monitorowania, zalecanymi narzędziami do śledzenia wykorzystania systemu i funkcji, konfiguracją integracji raportów awarii dla aplikacji klienckich, opracowywaniem panelów monitorowania i stanu, implementacją routingu dla danych raportu awarii aplikacji klienta, implementacją narzędzi do śledzenia wykorzystania systemu, wykorzystaniem funkcji i przepływu, integracją i konfiguracją systemów biletowych z systemem zarządzania pracą zespołu programistycznego, analizą alertów do ustalenia linii bazowej, analizą telemetrii do ustalenia linii bazowej, wykonaniem aktualnych recenzji witryn i przechwytywaniem opinii o awariach systemu, wykonaniem ciągłego strojenia, by zmniejszyć nieważne lub nie nadające się do działania ostrzeżenia
 • Planowaniem transformacji ze wspólnymi celami i osiami czasu, wybieranie projektu i określenie wskaźników projektu oraz wskaźników KPI, tworzeniem zespołu i sprawną strukturę organizacyjną, opracowaniem strategii jakości projektu, zaplanowaniem bezpiecznej praktyki programistycznej i zasady zgodności, migracją i konsolidacją artefaktów, migracją i integracją środków kontroli źródła

Egzamin w formie on-line. Zapis na stronie https://home.pearsonvue.com/Clients/Microsoft.aspx

 

 

 

 

Po kursie AZ-400 można przystąpić do certyfikowanego egzaminu Microsoft.Szczegóły na: https://docs.microsoft.com/en-us/learn/certifications/exams/az-400

 

 

 

 • Podstawowa wiedza na temat platformy Azure, kontroli wersji, rozwoju oprogramowania Agile oraz podstawowych zasad tworzenia oprogramowania. Wskazane jest doświadczenia w organizacjach dostarczających oprogramowanie
 • Zalecane jest doświadczenie w pracy w środowisku IDE, a także pewną wiedzę na temat portalu Azure
 • Umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów
 • szkolenia poprzedzające: AZ-104, AA_10961

Dla zwiększenia komfortu pracy oraz efektywności szkolenia zalecamy skorzystanie z dodatkowego ekranu. Brak dodatkowego ekranu nie jest przeciwwskazaniem do udziału w szkoleniu, ale w znaczący sposób wpływa na komfort pracy podczas zajęć

Informacje oraz wymagania dotyczące uczestniczenia w szkoleniach w formule zdalnej dostępne na: https://www.altkomakademia.pl/distance-learning/#FAQ

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: angielski

 

* podręcznik w formie elektronicznej dostępny na platformie:

https://learn.microsoft.com/pl-pl/training/

* dostęp do portalu słuchacza Altkom Akademii

Ścieżka szkoleniowa 1: Wdrożenie metodyk DevOps w przedsiębiorstwie

Moduł 1: Wprowadzenie do DevOps

Moduł 2: Agile w projektach GitHub i Azure Boards

Moduł 3: Projektowanie i wdrażanie strategii i przepływów pracy w branchach

Moduł 4: Współpraca przy użyciu żądań ściągnięcia w Azure Repos

Moduł 5: Poznaj funkcjonalność Git Hooks

Moduł 6: Planuj wspieranie wewnętrznego źródła

Moduł 7: Zarządzanie i konfiguracja repozytoriów

Moduł 8: Identyfikacja długu technicznego

Ścieżka szkoleniowa 2: Implementacja CI za pomocą Azure Pipelines i GitHub Actions

Moduł 1: Poznaj Azure Pipelines

Moduł 2: Zarządzanie agentami i pulami Azure Pipeline

Moduł 3: Opis potoków i współbieżności

Moduł 4: Projektowanie i wdrażanie strategii potoków

Moduł 5: Integracja z Azure Pipelines

Moduł 6: Wprowadzenie do usługi GitHub Actions

Moduł 8: Naucz się ciągłej integracji z GitHub Actions

Moduł 9: Zaprojektuj strategię budowy kontenera

Ścieżka szkoleniowa 3: Projektowanie i wdrażanie strategii wydawniczej

Moduł 1: Utwórz potok wydania

Moduł 2: Przeglądaj rekomendacje dotyczące wersji

Moduł 3: Udostępnianie i testowanie środowisk

Moduł 4: Zarządzanie i modularyzacja zadań i szablonów

Moduł 5: Automatyzacja kontroli stanu zdrowia

Ścieżka szkoleniowa 4: Implementuj bezpieczne ciągłe wdrażanie przy użyciu Azure Pipelines

Moduł 1: Wprowadzenie do wzorców wdrażania

Moduł 2: Implementuj wdrażanie blue-green i przełączanie funkcji

Moduł 3: Wdrożenie typu canary i dark launching

Moduł 4: Wdrożenie testów A/B i progresywne

Moduł 5: Integracja z systemami zarządzania tożsamością

Moduł 6: Zarządzanie danymi konfiguracyjnymi aplikacji

Ścieżka szkoleniowa 5: Zarządzaj infrastrukturą za pomocą IaC przy użyciu platformy Azure i DSC

Moduł 1: Poznaj IaC

Moduł 2: Tworzenie zasobów platformy Azure przy użyciu szablonów Azure Resource Manager

Moduł 3: Tworzenie zasobów platformy Azure przy użyciu interfejsu wiersza polecenia platformy Azure

Moduł 4: Poznaj Azure Automation za pomocą DevOps

Moduł 5: Implementacja Desired State Configuration (DSC)

Moduł 6: Azure Bicep

Ścieżka szkoleniowa 6: Wdrażaj zabezpieczenia i sprawdzaj kod pod kątem zgodności

Moduł 1: Wprowadzenie do bezpiecznego DevOps

Moduł 2: Wdrażanie oprogramowania typu open source

Moduł 3: Analiza składu oprogramowania

Moduł 4: Monitorowanie i zarządzanie bezpieczeństwem

Ścieżka szkoleniowa 7: Projektowanie i wdrażanie strategii zarządzania zależnościami

Moduł 1: Eksploruj zależności pakietów

Moduł 2: Zrozumienie zarządzania pakietami

Moduł 3: Migracja, konsolidacja i zabezpieczanie artefaktów

Moduł 4: Wdrożenie strategii wersjonowania

Moduł 5: Wprowadzenie do pakietów GitHub

Ścieżka szkoleniowa 8: Wdrażaj continuous feedback

Moduł 1: Wdrożenie narzędzi do śledzenia wykorzystania i przepływu

Moduł 2: Opracuj dashboardy monitorujące i statusowe

Moduł 3: Dziel się wiedzą w zespołach

Moduł 4: Projektowanie procesów automatyzujących analitykę aplikacji

Moduł 5: Zarządzaj alertami