Pobierz kartę szkolenia

Configuring Windows Server Hybrid Advanced Services

kod szkolenia: AZ-801 / PL AA 4d

Pakiety e-learning

Autoryzowane szkolenie Microsoft Configuring Windows Server Hybrid Advanced Services AZ-801 szkolenie w formule Distance Learning.

Promocja voucher

Docelowa grupa odbiorców:
 • administrator
 • architekt
 • inżynier 
 • specjalista
  Wywiad: 15 minut z ekspertem z tematyki Microsoft Azure:
Termin

tryb Stacjonarne

poziom Zaawansowany

czas trwania 4 dni |  28h|  29.07 30.07 31.07 01.08
3 500,00 PLN + 23% VAT (4 305,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 400,00 PLN
czas trwania 4 dni |  28h|  20.08 21.08 22.08 23.08
3 500,00 PLN + 23% VAT (4 305,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 400,00 PLN
czas trwania 4 dni |  28h|  10.09 11.09 12.09 13.09
3 500,00 PLN + 23% VAT (4 305,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 400,00 PLN
czas trwania 4 dni |  28h|  08.10 09.10 10.10 11.10
3 500,00 PLN + 23% VAT (4 305,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 400,00 PLN
czas trwania 4 dni |  28h|  28.10 29.10 30.10 31.10
3 500,00 PLN + 23% VAT (4 305,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 400,00 PLN
czas trwania 4 dni |  28h|  19.11 20.11 21.11 22.11
3 500,00 PLN + 23% VAT (4 305,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 400,00 PLN
czas trwania 4 dni |  28h|  10.12 11.12 12.12 13.12
3 500,00 PLN + 23% VAT (4 305,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 400,00 PLN
czas trwania 4 dni |  28h|  07.01 08.01 09.01 10.01
3 500,00 PLN + 23% VAT (4 305,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 400,00 PLN
3 500,00 PLN 4 305,00 PLN brutto

Ten czterodniowy kurs prowadzony przez instruktora jest przeznaczony dla specjalistów IT, którzy konfigurują zaawansowane usługi Windows Server przy użyciu technologii lokalnych, hybrydowych i chmurowych. Ci specjaliści zarządzają infrastrukturą, która obejmuje obciążenia lokalne i hostowane w usłudze Azure IaaS oparte na systemie Windows Server, i obsługują ją. Kurs uczy specjalistów IT, jak wykorzystać hybrydowe możliwości platformy Azure, jak migrować obciążenia serwerów wirtualnych i fizycznych do Azure IaaS oraz jak zarządzać i zabezpieczać maszyny wirtualne platformy Azure z systemem Windows Server. Kurs obejmuje również sposób wykonywania zadań związanych z wysoką dostępnością, rozwiązywaniem problemów i odzyskiwaniem po awarii. Kurs omawia różne narzędzia i technologie administracyjne, w tym Windows Admin Center, PowerShell, Azure Arc, Azure Automation Update Management, Microsoft Defender for Identity, Azure Security Center, Azure Migrate i Azure Monitor

 

 • Wzmocnij konfigurację zabezpieczeń środowiska systemu operacyjnego Windows Server.
 • Zwiększ bezpieczeństwo hybrydowe za pomocą Azure Security Center, Azure Sentinel i Windows Update Management.
 • Zastosuj funkcje bezpieczeństwa, aby chronić krytyczne zasoby.
 • Wdrażaj rozwiązania wysokiej dostępności i odzyskiwania po awarii.
 • Wdrażaj usługi odzyskiwania w scenariuszach hybrydowych.
 • Planuj i wdrażaj hybrydowe i tylko w chmurze scenariusze migracji, tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania.
 • Wykonuj uaktualnienia i migracje związane z usługami AD DS i magazynem.
 • Zarządzaj scenariuszami hybrydowymi i monitoruj je za pomocą WAC, Azure Arc, Azure Automation i Azure Monitor.
 • Implementuj monitorowanie usług i monitorowanie wydajności oraz stosuj rozwiązywanie problemów.

 

 

Egzamin w formie on-line. Zapis na stronie https://home.pearsonvue.com/Clients/Microsoft.aspx

 

Po kursie AZ-801 można przystąpić do certyfikowanego egzaminu Microsoft.Szczegóły na: https://docs.microsoft.com/en-us/learn/certifications/exams/az-801

 

 

Przed przystąpieniem do tego kursu studenci powinni mieć:

 • Doświadczenie w zarządzaniu systemem operacyjnym Windows Server i obciążeniami Windows Server w scenariuszach lokalnych, w tym AD DS, DNS, DFS, Hyper-V oraz usługach plików i magazynowania
 • Doświadczenie z popularnymi narzędziami do zarządzania Windows Server
 • Podstawowa znajomość podstawowych technologii obliczeniowych, pamięci masowej, sieci i wirtualizacji firmy Microsoft
 • Doświadczenie i zrozumienie podstawowych technologii sieciowych, takich jak adresowanie IP, rozpoznawanie nazw i protokół dynamicznej konfiguracji hosta (DHCP)
 • Doświadczenie w pracy i zrozumienie technologii Microsoft Hyper-V i podstawowych koncepcji wirtualizacji serwerów
 • Znajomość podstawowych najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa
 • Podstawowa znajomość technologii związanych z bezpieczeństwem (zapory ogniowe, szyfrowanie, uwierzytelnianie wieloskładnikowe, SIEM/SOAR).
 • Podstawowa wiedza na temat lokalnych technologii obliczeniowych i pamięci masowej opartych na systemie Windows Server (klaster pracy awaryjnej, miejsca do magazynowania).
 • Podstawowe doświadczenie we wdrażaniu i zarządzaniu usługami IaaS w Microsoft Azure
 • Podstawowa znajomość Azure Active Directory
 • Praktyczna praca z klienckimi systemami operacyjnymi Windows, takimi jak Windows 10 lub Windows 11
 • Podstawowe doświadczenie z Windows PowerShell

Zrozumienie następujących pojęć związanych z technologiami Windows Server:

 • Wysoka dostępność i odzyskiwanie po awarii
 • Automatyzacja
 • Monitorowanie
 • Rozwiązywanie problemów

Dla zwiększenia komfortu pracy oraz efektywności szkolenia zalecamy skorzystanie z dodatkowego ekranu. Brak dodatkowego ekranu nie jest przeciwwskazaniem do udziału w szkoleniu, ale w znaczący sposób wpływa na komfort pracy podczas zajęć.

Informacje oraz wymagania dotyczące uczestniczenia w szkoleniach w formule zdalnej dostępne na: https://www.altkomakademia.pl/distance-learning/#FAQ

 

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: angielski

* podręcznik w formie elektronicznej dostępny na platformie:

https://learn.microsoft.com/pl-pl/training/

* dostęp do portalu słuchacza Altkom Akademii

Metoda szkolenia:

 • teoria
 • dema
 • labolatoria indywidualne
 • 70% teoria
 • 30% praktyka

1: Bezpieczeństwo Windows Server

 • Bezpieczne konta użytkowników Windows Server
 • Wzmacnianie Windows Server
 • Zarządzanie aktualizacjami serwera Windows
 • Bezpieczny serwer DNS systemu Windows

2: Wdrażanie rozwiązań bezpieczeństwa w scenariuszach hybrydowych

 • Wdrożenie zabezpieczeń sieciowych maszyn wirtualnych IaaS w systemie Windows Server.
 • Audyt bezpieczeństwa maszyn wirtualnych Windows Server IaaS
 • Zarządzaj aktualizacjami platformy Azure
 • Twórz i wdrażaj listy dozwolonych aplikacji z adaptacyjną kontrolą aplikacji
 • Skonfiguruj szyfrowanie dysków funkcją BitLocker dla maszyn wirtualnych IaaS systemu Windows
 • Wdrożenie śledzenia zmian i monitorowania integralności plików dla maszyn wirtualnych IaaS z systemem Windows Server

3: Implementacja wysokiej dostępności

 • Wprowadzenie do udostępnionych woluminów klastra.
 • Implementacja klastrów pracy awaryjnej w systemie Windows Server.
 • Wdrożenie wysokiej dostępności maszyn wirtualnych z systemem Windows Server.
 • Implementacja wysokiej dostępności serwera plików Windows Server.
 • Wdrażanie skalowania i wysokiej dostępności dzięki maszynom wirtualnym z systemem Windows Server.

 4: Odzyskiwanie po awarii w systemie Windows Server

 • Implementuj replikę Hyper-V
 • Chroń swoją lokalną infrastrukturę przed awariami dzięki usłudze Azure Site Recovery

 5: Wdrażanie usług odzyskiwania w scenariuszach hybrydowych

 • Wdrożenie hybrydowego tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania za pomocą systemu Windows Server IaaS
 • Chroń swoją infrastrukturę Azure dzięki usłudze Azure Site Recovery
 • Chroń swoje maszyny wirtualne za pomocą usługi Azure Backup

 6: Aktualizacja i migracja w systemie Windows Server

 • Migracja usług domenowych Active Directory
 • Migracja obciążeń serwera plików za pomocą usługi migracji pamięci
 • Migracja ról systemu Windows Server

 7: Implementacja migracji w scenariuszach hybrydowych

 • Migracja lokalnych wystąpień systemu Windows Server do maszyn wirtualnych Azure IaaS
 • Uaktualnij i migruj maszyny wirtualne Windows Server IaaS
 • Konteneryzowanie i migrowanie aplikacji ASP.NET do Azure App Service

 8: Monitorowanie serwera i wydajności w systemie Windows Server

 • Monitorowanie wydajności systemu Windows Server
 • Zarządzanie i monitorowanie dzienników zdarzeń systemu Windows Server
 • Wdrożenie audytu i diagnostyki systemu Windows Server
 • Rozwiązywanie problemów z Active Directory

 9: Wdrożenie monitoringu operacyjnego w scenariuszach hybrydowych

 • Monitorowanie maszyn wirtualnych IaaS systemu Windows Server i instancji hybrydowych
 • Monitoruj kondycję maszyn wirtualnych platformy Azure za pomocą Eksploratora Azure Metrics i alertów metryk
 • Monitoruj wydajność maszyn wirtualnych za pomocą Azure Monitor VM Insights
 • Rozwiązywanie problemów z siecią lokalną i hybrydową
 • Rozwiązywanie problemów z maszynami wirtualnymi Windows Server na platformie Azure