Pobierz kartę szkolenia

Bezpieczeństwo systemów w domenie Active Directory Windows Server 2022 w połączeniu z Windows 11

kod szkolenia: Security MS_2022 / PL AA 5d

Pakiety e-learning

Szkolenie w formule stacjonarnej.

Szkolenie autorskie

Dyrektywa NIS2

Unijne przepisy rozszerzają zakres przepisów dotyczących cyberbezpieczeństwa. Przedsiębiorcy objęci regulacją NIS2, wynikającą z ustawy o krajowym systemie bezpieczeństwa, będą objęci obowiązkiem stosowania produktów, usług bądź procesów, objętych tymi schematami certyfikacyjnymi.

Sprawdź, czy Twoja firma będzie objęta dyrektywą NIS2
Termin

tryb Stacjonarne

poziom Średnio zaawansowany

czas trwania 5 dni |  35h|  29.07 30.07 31.07 01.08 02.08
3 600,00 PLN + 23% VAT (4 428,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 600,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  29.07 30.07 31.07 01.08 02.08
3 600,00 PLN + 23% VAT (4 428,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 600,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  26.08 27.08 28.08 29.08 30.08
3 600,00 PLN + 23% VAT (4 428,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 600,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  26.08 27.08 28.08 29.08 30.08
3 600,00 PLN + 23% VAT (4 428,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 600,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  23.09 24.09 25.09 26.09 27.09
3 600,00 PLN + 23% VAT (4 428,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 600,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  23.09 24.09 25.09 26.09 27.09
3 600,00 PLN + 23% VAT (4 428,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 600,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  14.10 15.10 16.10 17.10 18.10
3 600,00 PLN + 23% VAT (4 428,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 600,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  14.10 15.10 16.10 17.10 18.10
3 600,00 PLN + 23% VAT (4 428,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 600,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  04.11 05.11 06.11 07.11 08.11
3 600,00 PLN + 23% VAT (4 428,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 600,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  04.11 05.11 06.11 07.11 08.11
3 600,00 PLN + 23% VAT (4 428,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 600,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  02.12 03.12 04.12 05.12 06.12
3 600,00 PLN + 23% VAT (4 428,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 600,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  02.12 03.12 04.12 05.12 06.12
3 600,00 PLN + 23% VAT (4 428,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 600,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  13.01 14.01 15.01 16.01 17.01
3 600,00 PLN + 23% VAT (4 428,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 600,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  13.01 14.01 15.01 16.01 17.01
3 600,00 PLN + 23% VAT (4 428,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 600,00 PLN
3 600,00 PLN 4 428,00 PLN brutto

Szkolenie skierowane do administratorów i specjalistów IT odpowiedzialnych za implementowanie

polityki bezpieczeństwa w środowisku opartym o Microsoft Windows Server 2022 chcących poszerzyć

swoją wiedzę w zakresie zabezpieczenia serwerów i stacji roboczych.

 

Nabycie przez Uczestnika umiejętności z zakresu zabezpieczania dostępu do danych i usług w środowisku opartym o system Windows Server 2022. Po ukończeniu szkolenia Uczestnik: posiada wiedzę i umiejętności z zakresu zabezpieczania dostępu do danych i usług w środowisku opartym o system Windows Server 2022, wie na czym polega zabezpieczanie ról serwerowych, rozumie zasady konfiguracji PKI i bezpiecznego dostępu do środowiska, wie jak i potrafi właściwie zabezpieczyć dane, zna metody dystrybucji i zarządzania certyfikatami, potrafi korzystać z narzędzi do kontroli poufności w Windows 10. Uczestnik potrafi prawidłowo dokonywać oceny jakości dostarczanych przez siebie produktów i usług w aspekcie merytorycznym. Uczestnik zdobył kompetencje, dzięki którym jest gotów do samodzielnego poszukiwania rozwiązań podnoszących jakość realizowanych przez siebie zadań oraz zwiększających ich efektywność.

 

Wiedza z zakresu administrowania usługami serwera MS Windows Server 2012/2016/2022, usługami Active Directory, stacjami roboczymi, podstawy wiedzy związanej z bezpieczeństwem systemów lub ukończone szkolenie:

MS 20410 – Installing and Configuring Windows Server 2012

MS 20740 – Instalacja, przestrzeń dyskowa i przetwarzanie danych w Windows Server 2016

Umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów

 

 

Dla zwiększenia komfortu pracy oraz efektywności szkolenia zalecamy skorzystanie z dodatkowego ekranu. Brak dodatkowego ekranu nie jest przeciwwskazaniem do udziału w szkoleniu, ale w znaczący sposób wpływa na komfort pracy podczas zajęć

Informacje oraz wymagania dotyczące uczestniczenia w szkoleniach w formule zdalnej dostępne na: https://www.altkomakademia.pl/distance-learning/#FAQ

 

 

 

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: angielski

 

 

 

* materiały w formie elektronicznej dostępne na platformie:  https://www.altkomakademia.pl/

* dostęp do portalu słuchacza Altkom Akademii

Metoda szkolenia:

 • Wykład + warsztaty.
 1. Wprowadzenie do bezpieczeństwa systemów Microsoft
 • Definicje zagrożeń
 • Definicje ataków
 1. Planowanie i konfigurowanie strategii autoryzacji i uwierzytelniania
 • Komponenty modelu uwierzytelniania
 • Planowanie i wdrażanie strategii uwierzytelniania
 • Konta użytkowników, komputerów i grup
 1. Zabezpieczanie serwerów Windows Server 2022
 • Kontrolery domen
 • RODC
 • PowerShell for JIT Administration
 • Szablony zabezpieczeń
 • Microsoft Security Compliance Toolkit
 • Serwery DNS
 • Serwery DHCP
 • BitLocker
 • EFS
 • Hyper-V
 • Serwery plików i wydruku
 1. Instalacja, konfigurowanie i zarządzanie urzędem certyfikacji (Certification Authority)
 • Przegląd PKI
 • Wprowadzenie do urzędów certyfikatów
 • Instalacja CA
 • Zarządzanie urzędem certyfikatów
 1. Konfiguracja, dostarczanie i zarządzanie certyfikatami
 • Przegląd certyfikatów
 • Zatwierdzanie certyfikatów
 • Szablony certyfikatów
 • Wdrażanie archiwizacji kluczy
 1. Bezpieczna transmisja danych
 • Zabezpieczenie transmisji w usłudze IIS przy wykorzystaniu SSL
 • Wprowadzenie do IPSec
 • Planowanie i wdrażanie bezpiecznej transmisji danych z użyciem IPSec
 1. Zabezpieczanie zdalnego dostępu
 • Połączenia VPN
 • Konfiguracja NPS (RADIUS)
 • Połączenia Direct Access
 • Web Application Proxy
 • Bezpieczne połączenia RDP – konfiguracja TS Gateway
 1. Wdrażanie WSUS
 • Instalacja Windows Server Update Services
 • Zarządzanie infrastrukturą WSUS
 1. Bezpieczeństwo stacji roboczej Windows 11
 • Konfiguracja środowiska przy wykorzystaniu polityk grupowych
 • Windows Defender Security Center
 • Kontrola uruchamianych aplikacji AppLocker
 1. Sposoby ochrony przed złośliwym oprogramowaniem
 • funkcje zabezpieczeń stosowane w systemie Windows 11
 • konsola Centrum Akcji
 • bezpieczny rozruch (Secure Boot)
 • mechanizm User Account Control
 • oprogramowanie Windows Defender
 • zapora systemu Windows 11
 • ograniczanie dostępu do aplikacji – AppLocker
 • odświeżanie i przywracanie komputera do stanu pierwotnego