Pobierz kartę szkolenia

Change Management Foundation – akredytowane szkolenie z egzaminem

kod szkolenia: ZP-FCHM2.0 / PL DL 3d

Pakiety e-learning

Szkolenie online rekomendowane osobom, które w codziennej pracy wprowadzają zmiany w zespole i w organizacji. Zajęcia będą szczególnie interesujące dla osób, które chcą poznać zjawiska psychologiczno-socjologiczne, jakie towarzyszą zmianom indywidualnym, zespołowym i organizacyjnym. Szkolenie przygotowuje do egzaminu APMG International - Change Management™ Foundation.

 

promocja
Termin

poziom Średnio zaawansowany

czas trwania 3 dni |  21h|  08.07 09.07 10.07
1 900,00 PLN + 23% VAT (2 337,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 900,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  05.08 06.08 07.08
1 900,00 PLN + 23% VAT (2 337,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 900,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  25.09 26.09 27.09
1 900,00 PLN + 23% VAT (2 337,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 900,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  05.11 06.11 07.11
2 200,00 PLN + 23% VAT (2 706,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 900,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  09.12 10.12 11.12
2 200,00 PLN + 23% VAT (2 706,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 900,00 PLN
2 200,00 PLN 2 706,00 PLN brutto

Szkolenie skierowane do menedżerów, liderów zmian, kierowników projektów oraz szefów zespołów.

 

 • Poszerzenie wiedzy oraz rozwijanie umiejętności związanych z pełnieniem roli osoby wprowadzającej zmianę i wspierającej ludzi w zmianie,

 • Zwiększenie efektywności i skuteczności przewodzenia zespołem, wspierania zmian na poziomie indywidualnym i organizacyjnym,

 • Nauka o procesie angażującym interesariuszy oraz poznanie sposobu rozwijania strategii i planów komunikacji,

 • Określenie możliwości budowania autorytetu i pozycji lidera zmiany,

 • Docenienie wpływu, jaki ma zmiana na organizację oraz zrozumienie, w jaki sposób dobrać i utrzymać odpowiednie tempo zmian,

 • Umiejętność definiowania ról podczas procesu zmiany oraz efektywne budowanie i wspieranie zespołu zmian,

 • Możliwość zdobycia międzynarodowego, dożywotniego certyfikatu Change Management™ Foundation.

 

 • Egzamin testowy jednokrotnego wyboru składający się z 50 pytań
 • Czas trwania egzaminu wynosi 40 minut
 • Do zdania egzaminu konieczne jest uzyskanie minimum 25 punktów z 50 (tj. 50%)

 

Osobiste doświadczenia w pracy projektowej lub w zespole projektowym zarządzającym zmianą.

Uwaga: Szkolenie może być prowadzone w języku polskim lub angielskim, w zależności od zamówienia. Dotyczy to także materiałów i prezentacji dla uczestników oraz języka w jakim będzie prowadzony egzamin.

Autoryzowany podręcznik nie wchodzi w skład materiałów standardowych i można go zakupić wyłącznie w angielskiej wersji językowej. Egzamin przeprowadzany jest w ostatnim dniu zajęć.

 

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: polski
 • Egzamin: polski

 

 1. Wprowadzenie i prezentacja celów szkolenia
 2. Zmiana a jednostka
  • Uczenie się jednostek
  • Proces i style uczenia się
  • Spadek wydajności w zmianie
  • Modele zmiany indywidualnej
  • Motywacja w zmianie
  • Różnice indywidualne a podejście do zmiany
 3. Zmiana a organizacja
  • Cztery metafory organizacji
  • Zmiana i kultura organizacji
  • Modele zmiany
  • Główne role dotyczące zmiany w organizacji
  • Rozwijanie wizji zmiany
 4. Zarządzanie interesariuszami
  • Zasady strategii zarządzania interesariuszami
  • Identyfikacja oraz segemntacja interesariuszy
  • Mapowanie interesariuszy i strategie wpływu
 5. Komunikacja i strategia
  • Uprzedzenia w komunikacji w kontekście zmiany
  • Informacja zwrotna i podejścia do komunikacji
  • Komunikacja w zmianie – czynniki, bariery i podejście
  • Kanały komunikacji (Push-Pull & Lean-Rich)
  • Planowanie komunikacji
 6. Ocena wpływu zmiany na organizację
  • Identyfikacja i ocena wpływu zmiany
  • Ocena wpływu interesariuszy
  • Zmiany surowości oceny
 7. Gotowość do zmiany
  • Motywowanie do zmiany, wsparcie jednostek i zespołów
  • Sieci czynników zmian
  • Budowanie organizacyjnej gotowoście do zmian
 8. Zespół zmian
  • Organizowanie zespołu zmian
  • Skuteczny zespół oraz jego rozwój
  • Plan zarządzania zmianą
  • Przygotowanie na opór
 9. Egzamin Change Management™ Foundation