TERMIN
Zapytaj o termin
TRYB SZKOLENIA
Zapytaj o tryb szkolenia
Lokalizacja Termin Cena Wybierz
{{place.city}}
{{ event_pack_item.event_details.education_center.name }} ???
Nowość {{place.price}} netto
{{ place.price | zlotyPriceWithTax }} brutto
 
Skontaktuj się z nami
Dostępne terminy:
Lokalizacja i termin do uzgodnienia
Nowość {{place.price}} netto {{ place.price | zlotyPriceWithTax }} brutto
 
 • Liczba miejsc (dostępnych: {{ basketAddItem.free_seats}})
  {{ basketAddItem.city }}
  {{ basketAddItem.date }}
  Dodaj do koszyka LUB Zarezerwuj szkolenie
  Dodano do koszyka
  Liczba miejsc xxxxxxxxxx

Żeby dowiedzieć się, czy dane szkolenie będzie realizowane stacjonarnie skontaktuj się ze swoim Opiekunem lub zadaj pytanie przez Formularz kontaktowy

Szkolenie / Bezpieczeństwo Informacji...

Akademia RODO - Ochrona Danych Osobowych w świetle RODO

Akademia RODO - Ochrona Danych Osobowych w świetle RODO

Przeznaczenie szkolenia

Szkolenie skierowane do inspektorów ochrony danych, prawników, pracowników innych działów, w których realizowane są procesy przetwarzania danych osobowych, np. działów: business intelligence, marketingu, HR/kadr, sprzedaży.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Dzięki szkoleniu:

 • skorzystasz z wiedzy cenionych na rynku ekspertów-praktyków,
 • poznasz podstawowe pojęcia dotyczące RODO,
 • dowiesz się, kto jest kim w procesie przetwarzania danych,
 • zdobędziesz praktyczne umiejętności związane ze stosowaniem wymagań RODO,
 • dowiesz się, jakie działania należy podjąć w firmie , aby przygotować się do RODO,
 • poznasz prawa osób, których dane dotyczą,
 • zrozumiesz, kto ponosi odpowiedzialność za realizację poszczególnych procesów w kontekście RODO,

a poza tym uzyskasz:

 • bezpłatny dostęp do wiedzy eksperckiej na portalu słuchacza Altkom Akademii,
 • bezpłatny dostęp do wiedzy eksperckiej w systemie LEX ODO w czasie trwania szkolenia (max. 27 dni) – praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem systemu informacji prawnej,
 • uzyskasz newsletter Ochrona Danych Osobowych WK, przygotowywany przez Wolters Kluwer Polska.

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

Podstawowa wiedza z zakresu ochrony danych osobowych

Jako uzupełnienie rekomendujemy:

 • Rola i obowiązki Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD) w organizacji
 • Plan wdrożenia RODO w organizacji
 • Przygotowanie dokumentacji
 • Umowy z podmiotami zewnętrznymi
 • Szacowane ryzyka i ocena skutków dla ODO
 • Zabezpieczenia techniczne (IT) w RODO
 • RODO w procesach HR

Metoda szkolenia:

 • Prelekcja oraz warsztat, pre-test i post-test

 

Język szkolenia

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: polski

AGENDA SZKOLENIA

 1. Podstawa prawna
  • Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO)
  • Przepisy krajowe (ewentualnie wskazanie na kierunki prac ustawodawczych nad przepisami krajowymi)
 2. Najważniejsze pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych według RODO
  • Dane osobowe (w tym: dane zwykłe, dane wrażliwe - szczególne kategorie danych osobowych, wskazanie na zmianę zakresu kategorii danych kwalifikowanych jako „wrażliwe” względem dotychczasowej regulacji na gruncie uodo; wskazanie na osobę fizyczną jako podmiot ochrony)
  • Przetwarzanie
  • Zbiór danych
  • Profilowanie
  • Pseudonimizacja
 3. Zakres przedmiotowy RODO
  • Przedmiot i cele
  • Materialny zakres stosowania ze szczególnym uwzględnieniem wyłączenia stosowania RODO w przypadku przetwarzania danych przez osobę fizyczną w ramach czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze
  • Terytorialny zakres stosowania
  • Wskazanie na przepisy sektorowe z rozdziału IX – „Przepisy dotyczące szczególnych sytuacji związanych z przetwarzaniem”
 4. Kto jest kim w procesie przetwarzania danych osobowych
  • Administrator (omówienie kryteriów jego ustalenia, wskazanie na dopuszczalność ustawowego wskazania administratora lub kryteriów pozwalających na jego wskazanie)
  • Współadministratorzy (z omówieniem instytucji współadministrowania)
  • Podmiot przetwarzający (z omówieniem instytucji powierzenia przetwarzania danych oraz uwzględnieniem subprocesora)
  • Przedstawiciel
  • Odbiorca
  • Strona trzecia
 5. Zasady rozliczalności
  • Zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość
  • Ograniczenie celu
  • Minimalizacja danych
  • Prawidłowość
  • Ograniczenie przechowywania
  • Integralność i poufność
  • Rozliczalność – wykazywanie spełniania zasad określonych w art. 5 pkt 1 RODO
 6. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  • Podstawy przetwarzania danych wynikające z art. 6
  • Podstawy przetwarzania danych wrażliwych - szczególnych kategorii danych osobowych wynikające z art. 9
  • Definicja „zgody”, warunki wyrażenia zgody z art. 7 oraz warunki wyrażenia zgody przez dziecko w przypadku usług społeczeństwa informacyjnego z art. 8 RODO
  • Przetwarzanie danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa z art. 10 RODO
 7. Prawa osób, których dane dotyczą
  • Przejrzyste informowanie i przejrzysta komunikacja oraz tryb wykonywania praw przez osobę, której dane dotyczą
  • Prawo do bycia poinformowanym w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą
  • Prawo do bycia poinformowanym w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą
  • Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą
  • Prawo do sprostowania danych
  • Prawo do usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym")
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania
  • Obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania
  • Prawo do przenoszenia danych
  • Prawo do sprzeciwu
  • Uprawnienia podmiotu danych przy automatyzowanym podejmowaniu decyzji w indywidualnych przypadkach oraz przy profilowaniu
  • Wskazanie na dopuszczalność wprowadzania ograniczeń w zakresie realizacji praz osób, których dane dotyczą
 8. Organizacja przetwarzania danych osobowych
  • Podejście oparte na ryzyku, w tym wskazanie na reguły wynikające z art.24 i art. 32 RODO
  • Ocena skutków dla ochrony danych art. 35 RODO
  • Uwzględnianie ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślna ochrona danych
  • Bezpieczeństwo przetwarzania
  • Prowadzenie adekwatnej dokumentacji jako narzędzie powalające wykazać działanie zgodne z RODO
  • Rejestr czynności przetwarzania
  • Przetwarzanie z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego
  • Kodeksy postępowań i certyfikacja
 9. Naruszenia ochrony danych
  • Pojęcie „naruszenie ochrony danych osobowych”
  • Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu
  • Zawiadamianie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych
 10. Odpowiedzialność na gruncie RODO
  • Odpowiedzialność administracyjna – kompetencje organu nadzorczego w tym wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych
  • Skarga do organu nadzorczego
  • Odpowiedzialność cywilna – za naruszenie praw osoby, której dane dotyczą (art. 79 RODO) oraz odpowiedzialność odszkodowawcza (art. 82 RODO)
  • Wskazanie na dopuszczalność określenia innych sankcji na podstawie art. 84 oraz na ewentualną odpowiedzialność karną na podstawie przepisów krajowych


Kod szkolenia PFK AR / 1W
  array(6) {
 ["id"]=>
 string(36) "177239BF-B9FC-42DA-B699-B63DECFD98F3"
 ["name"]=>
 string(6) "Altkom"
 ["iscertificatevendor"]=>
 int(0)
 ["iscontentvendor"]=>
 int(1)
 ["imagehash"]=>
 string(3446) "data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAIMAAAAoCAMAAADqmLl5AAAAGXRFWHRTb2Z0d2FyZQBBZG9iZSBJbWFnZVJlYWR5ccllPAAAAMBQTFRF9ra59KSo/vP0/err8pSa5jI87nN6+tvc5So16URO6UpT+crN8IWL6lJb/OPk61pj5zlD732D6DpE5i44+dLU7GNr7Wty/vn68YyR9a2x5SIt852h5SYx+MbJ8IGH97zA+tfZ+97g/v79+MLF5zZA+c7Q98HD5Bsm/Ofo//z86DZB+MnL6D9J/e7v98bJ73d9/vb3/f//6D1G7nB3//3+////5y04/v/////+//7///7+/v7+/v/+/v7//vv7/fDwkSyF5gAACN1JREFUeNrkWGtzozgWBYyMwJZ5CDAPYeO0SIiNg4P7CvyI/f//1VzS3TPZmc3sl83uVq2qUkAsiaN7zzlXQoP/ftP+hzGcrqfPBw0wDH3/1Riu19PwMHw66nx9Ow3DV8fh4fz34y7DQ//FGM4P58nmb9p+6L+eD/0y6exPW2AizK/GMPRLP1P8k6ayOaL8N+diGM7DyDQk2hWub+f+BMs5l57nBe9/cuuNLQh+PvMEx7wN3y/D6dRf4W24XvvhrUeiwjgFamq4ni9Df3odhgvengac8np+PaOk8GUwYK8H7Ic/Dr8wXD4S8ecCE44vlpQSj9POozzAe4FPnqLiCeNwfht+KXVsr+Oo0wN8nA/n+lPG3j7S+k+5sOa+32pwCts2N4zEx8bI1iO2aUY81qpZ6ip7bpqmKz3fNJNv70irFY566WE9bdNLucKhoLW+n+wHw8Srn2x6KMa5/FX4cly18xpexqfFxG+TxWDk7Wqa/45BzzDJyXjN4kspBFKBkG1DfIA4NsYeE9fZ4MUk3QT6cfG4jLnglGow+E+ZeU6yLDnvI/xXs4BFR5WgnG1gNfYRpEieeNZZ4AtFg02VCfcOVUf5k/sLw6GlHpEp3HxCTNC2TbCVXcMinoLBNDB0/QAps7BnShqjH2OAGd273JPeGu4RlevaFnYJRUA86RgwU7JxG0nT5yOXnR0w66gC5dSGg6mNDV3xFhdMvS2Nf2HY2ERKqcHdJZ0GdfjNpoFehj63YOfMYCObGtasRPqtuXvo++F0QRasOyKJXYFlK6fUKUWS6FxKwsarijcRVdrEVV1ahuUGX06Z8a2RHl1dWi5NMKZKemqFGM49pjbl0iZBhSEk9gZDXTbCqeHcsjvkzQwsz5mAxqxltQx5/GwtkGzfT2DSriFOCS+KRyETXQVGTBqPRPB9RYl5iQUvqkaxGsO2o55H3WWCkVM5MNKtwWpI964w7fJ6heWR2i4JQlh7hN1whE5odIdlvLrBNMA4BD8xrPebzu9nFoqi7ycRdRhnC4wp93VO/QNi51FAWli6wnvcMyoXmqLxAd56nQYdbY0Y5dU97jtuLyDlXhRw/T0Or5gKGrORSqYkx1Frc6rmNzjEKUxY8wcG0Da1k4BWwdvrBWZbErvUNa4r7q1iIR8R+5bMOyTywhbNZtcpts/5mCJ4ntPApvOZ7WHkFmuPu8a5FXb7AwPaChKNmEzYezgSkmNqbnGGbIR7UsGL9weGErTQcPM+LeCElV1XnWnT6PvBJXYcUJTPQ8ydJMApHgPKJqmi7b1VJDcmh4NLbaZynTcOdy8mIf65dsSxJaRADNcBzn7mpCxzjSUj5AVRL5iQO4A63YMu7J8YkJOQ7m7HFPIKbRCMSDAtEDHUHmqIbBF06Qg/8RBDzlW7TKjIa0Y8Frn6viOuQ5IpcTs+hSklOmiS5lM6vkcb3mDDsqNmi/gWOgQTMkDR0VGIxqLvE/oRg7mG1bezWY35Cm3hpx71oUBJSe7uRxpl6VwSbTSF/BYrtbZQ8iJ7Mkspp42XOLLtiI5BweXPM7uIsgBNR0MGapTma0n9UxpgnlAWKVWjMU3CB8h/xzDmwkzBfDyswtGFkbeaTpDXOZGBR6MDPPtZs4mJnB0iQbTaoU2JJLejKJql6gcA2w9IWDrKLvcsiy0mvHqMw3BJsmamK5qAyfn8GY08EfiAudAXsCb/gMEE/WU/DZHot1Y0lsnR0qY8YAGNDLCcLNq7hCw2+PoqJNTdY+ZXB+OA9mjnDnFJGxHPWEsV7QtKTcumODFyEqlPOtfZUv3kc4pZhXusSIpefE/QGpyPnDRXUGw2UQnfMfe8cW0p02eXBz4mD3sQYrudlPVsfInGs+MhIjhTD4coc3Pbs6mOQkItozOZdMtc1Md99Mn+hXsk4x5N0XtHgaGyuL3DlB+Qf8uo+4Ahj4fZonQsrH8p9XhGtvJx4XBb7zirn7HaKyGls08F92HOaWIwwsfEbZho9QDNJ2V0fltRnj8zIqnY8jHniGFFpTN6exFiaEpEXSn0NnzNMsbtkh98xOAuw0nRII+WKxowXHRgPQY8SlGLe/SkzmUBYZM55ckyokQrHWJPkHFFQE20cSRxI9I7Bm5djjFzkNLLEcMdnWG2cBUt12TMKtoFp/ES0D6naHH6Rz7k9n55SdHOYeFkbGM5vKtzxVfrsRYUgWgnOiKqMenpxEG+aONC+wHL8VbLKZYwk6vZAm1qk2MsJiulkudRFyhE/7nGNVj6D08b5oonZ+hfDy2WqsLZjfXivWZhKdrDYNqo2zURPtQ2bwz01HxGFLsnYx1PPTVd2MSpQ0+wQ6IohhK+ow6rhHK79IWzqAiPkCBYZeeC5u97mEQgbUKHOlbLSWya+SKio+G89QeflhimD/6gqxCGFW4kvq8EWUNlE7uO+XZdEeWWkcAfcKHzGSHsMSZitZwqHuemWce4XTgKFS+iLD7o6JJYFFvjYUqpPmLAXQdO/q2jrsWwqG2Ju8OYVGNFv/kCsYzEXD9eIMc36BQ3UBHeoLodFG6nItSHU+4wi6mdYXKRiaZOtkEjcTtRI8m3kriWg4UrQv8P7WwFLZG5LrB6HmIl1iOGgmbHJWgiix4DoRTNYo08YeiHgzFpqY8bO4SIbec44XNO0fzx5pbyp9USw5JFa5Gxeyky55gh4rc2y3JfUEq5W8AjeZ/RLzIx3ztPvEyzpxwcIdP4qdthSciyUYfa5NtuAae6KKxJNcO220x2O+sZbjlD+Teuy4jj5+bUJh2LHFSQuw1cN5nt6v682e1K7F2elrNdFb5U99Ng7YqJtcNpKtzyTYpxxmIx2c3qW1hUy7rYTU7VrrqHRbgcDuFudr/88Gr460mhR/EJIj1JCPEIbrI4Ge8l3qMn8HHriYfS3zvDX+7Gn4e/zvrxof+1K//07P/zfPFP23bc/Zy+/vvDeM5Sf3fOul6/HMNNj4+ftjiF/8CZ9199XBiGr//+8M6oT4/W18vp+vD1fDjhuffTleJvX/8t6P/uu9xvAgwARVQVIao6+Q4AAAAASUVORK5CYII="
 ["slug"]=>
 string(6) "altkom"
}
  
Pobierz PDF
FORMULARZ KONTAKTOWY
Imię

*

Nazwisko

*

Telefon

*

E-mail

*

Firma

 • {{ order.city }} {{ order.date }} {{ order.price_without_promo }} {{ order.price }} {{ order.price }}   {{ order.code }} {{ order.price_without_promo }} {{ order.price }} {{ order.price }}  
Akademia RODO - Ochrona Danych Osobowych w świetle RODO (PFK AR / 1W)
Cena netto
890.00 PLN
+ vat (1094.7 PLN brutto) 1. os.
Czas trwania: 1 dni (ilość godzin: 7)
Zadaj pytanie o szkolenie