Pobierz kartę szkolenia

AgilePM® Foundation + AgileBA® Foundation – Szkolenie akredytowane z egzaminami

kod szkolenia: ZP-FAPM2+FABA / PL DL 4d

Pakiety e-learning

poziom Podstawowy

W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym. W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym.
3 500,00 PLN 4 305,00 PLN brutto
 • Szkolenie skierowane do osób odpowiedzialnych za uruchomienie, realizację i nadzór nad przebiegiem projektów, niezależnie od branży. Sponsorów, kierowników projektów, członków zespołów oraz członków biur projektów.
 • Do wszystkich pracujących w środowisku projektowym, którzy chcą stosować koncepcję zwinnego zarządzania projektami AgilePM®.
 • Analityków biznesowych, analityków zmian kierowników projektów, Scrum Product Owners, analityków systemowych chcących stosować zwinne podejście oraz osób tworzących produkty (developerów np. w Scrum) odpowiedzialnych za analizę.

Uczetnik który zdał egzaminy otrzymuje dwa międzynarodowe certyfikat w formie elektornicznej. Certyfikat AgilePM® Foundation oraz AgileBA® Foundation  ważny jest bezterminowo.

Główną korzyścią, którą osiągniesz po zakończeniu szkolenia Agile Project Management, jest wzrost zdolności do reagowania na problemy powstałe w trakcie trwania projektu. Poznanie zasad rządzących wprowadzaniem niezbędnych zmian w projekcie i wyborem najbardziej odpowiedniego momentu ich wprowadzenia pomoże Ci zaoszczędzić zasoby oraz dostarczyć projekt na czas w ramach określonego budżetu.

Korzyści dla uczestnika szkolenia:

 • Szybsze i mniej kosztowne wprowadzanie zmian oraz ograniczenie możliwego ryzyka porażki projektu.
 • Zrozumienie miejsca Agile Project Management w zarządzaniu projektami oraz różnic między tym podejściem a metodykami tradycyjnymi/alternatywnymi.
 • Wyposażenie uczestnika w zbiór podstawowych zasad pracy, wiedzę teoretyczną oraz znajomość procesów niezbędnych do prowadzenia projektów zgodnie z tym podejściem.
 • Poszerzenie komunikacji w projekcie oraz zwiększenie zaangażowania interesariuszy kluczowych dla osiągnięcia sukcesu projektu.
 • Poznanie zasad niezbędnych do prowadzenia projektu zgodnie z wytycznymi Agile Project Management oraz zdobycie umiejętności dopasowania ich do danej sytuacji.
 • Poznanie sposobów iteracyjnego wprowadzania zmian w projekcie skutkujących tworzeniem produktów bardziej dopasowanych do potrzeb klienta.
 • Zdobycie wiedzy i zrozumienia roli i obowiązków Analityka Biznesowego w podejściu zwinnym
 • Nauczenie się technik i praktyk analizy biznesowej w podejściu zwinnym
 • Zaznajomienie się ze sposobami przejścia od tradycyjnych do bardziej zwinnych metod pracy

Korzyści dla organizacji:

 • Szybsze i skuteczniejsze wprowadzanie zmiany poprzez zastosowanie metodyki Agile PM®
 • Użycie uporządkowanego i skalowalnego sposobu prowadzenia projektów.
 • Osiągnięcie idealnej równowagi między standardami, rygorem i transparentnością.
 • Zarządzanie pełnym cyklem życia projektu począwszy od rozpoczęcia go przez wykonanie, modyfikację po zakończenie.
 • Zapewnienie jasnych ról i obowiązków wszystkim osobom uczestniczącym w projekcie.
 • Kontrola jakości, efektów oraz zarządzanie ryzykiem, której celem jest zapewnienie rentowności projektu na każdym etapie jego realizacji.
 • Sprawna współpraca między zespołami projektowymi i interesariuszami biznesowymi.
 • Uczy kierowników projektów – zarówno tradycyjnych jak i zwinnych, którzy często pełnią także obowiązki analityków biznesowych, o tym, czym zajmuje się rola Analityka Biznesowego. Uczy ich także technik pracy zwinnej
 • Deweloperzy Scrum odniosą korzyć dzięki zrozumieniu roli Analityka Bizesowego, ponieważ Scrum nie definiuje i nie opisuje takiej roli
 • Product Ownerzy Scrum podczas szkolenia uzyskają nowe umiejętności związane z rozwijaniem produktów w sposób zwinny

W przypadku szkoleń stacjonarnych egzamin odbywa się na zakończenie drugiego dnia szkolenia, w formie papierowej. 

W przypadku szkoleń w formule zdalnej egzamin odbywa się na zakończenie czwartego dnia szkolenia, w formie elektronicznej. 

Egzamin AgilePM® Foundation oraz AgileBA® Foundation:

 • Czas trwania egzaminu 40 minut
 • Test jednokrotnego wyboru
 • Minimalny próg zaliczenia to 25 punktów na 50
 • Brak możliwości korzystania z podręczników i materiałów szkoleniowych

Nie jest wymagane specjalne merytoryczne przygotowanie słuchaczy, chociaż znajomość problematyki zarządzania projektami będzie przydatna.

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: polski (AgilePM) / angielski (AgileBA)
 • Egzamin: polski
 1. Część I. Szkolenie AgilePM Foundation
  1. Wprowadzenie
  2. Wybór odpowiedniego podejścia zwinnego
  3. Filozofia, pryncypia i zmienne projektu
  4. Przygotowanie do sukcesu projektu
  5. Proces DSDM
   • Role i obowiązki DSDM
   • Produkty DSDM
  6. Kluczowe praktyki – MoSCoW i Timeboxing.
  7. Planowanie i kontrola w cyklu życia.
  8. Inne praktyki.
  9. Egzamin AgilePM® Foundation.
 2. Część II. Szkolenie AgileBA Foundation
  1. Wprowadzenie
   • Punkt widzenia biznesu
   • Techniki analizy wewnętrznej i zewnętrznej
  2. Podejście zwinne
   • Filozofia
   • Pryncypia
   • Proces
   • Produkty
   • Role i zespoły
   • Uzasadnienie Biznesowe w podejściu zwinnym
  3. Interesariusze i postacie
  4. Wymagania i historyjki użytkownika
  5. Cykl życia wymagań i nadawanie priorytetów
  6. Warsztaty Facylitowane
  7. Modelowanie
  8. Rozwój Iteracyjny i testowanie / Stosowanie Timeboxów i szacowanie
  9. Inżynieria wymagań, przechodzenie do AgileBA
  10. Podsumowanie szkolenia i zamknięcie
  11. Przygotowanie do egzaminu
  12. Egzamin AgileBA® Foundation