Pobierz kartę szkolenia

Agile Project Management® Foundation – akredytowane szkolenie z egzaminem

kod szkolenia: ZP-FAPM2v2 / PL DL 2d

Pakiety e-learning

promocja
Termin

tryb Distance Learning

poziom Podstawowy

czas trwania 2 dni |  16h|  27.05 28.05
1 700,00 PLN + 23% VAT (2 091,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 700,00 PLN
czas trwania 2 dni |  16h|  13.06 14.06
1 700,00 PLN + 23% VAT (2 091,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 700,00 PLN
czas trwania 2 dni |  16h|  20.06 21.06
1 700,00 PLN + 23% VAT (2 091,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 700,00 PLN
czas trwania 2 dni |  16h|  27.06 28.06
1 700,00 PLN + 23% VAT (2 091,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 700,00 PLN
czas trwania 2 dni |  16h|  11.07 12.07
2 000,00 PLN + 23% VAT (2 460,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 700,00 PLN
czas trwania 2 dni |  16h|  25.07 26.07
2 000,00 PLN + 23% VAT (2 460,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 700,00 PLN
czas trwania 2 dni |  16h|  08.08 09.08
2 000,00 PLN + 23% VAT (2 460,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 700,00 PLN
czas trwania 2 dni |  16h|  19.08 20.08
2 000,00 PLN + 23% VAT (2 460,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 700,00 PLN
czas trwania 2 dni |  16h|  05.09 06.09
2 000,00 PLN + 23% VAT (2 460,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 700,00 PLN
czas trwania 2 dni |  16h|  19.09 20.09
2 000,00 PLN + 23% VAT (2 460,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 700,00 PLN
czas trwania 2 dni |  16h|  03.10 04.10
2 000,00 PLN + 23% VAT (2 460,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 700,00 PLN
czas trwania 2 dni |  16h|  17.10 18.10
2 000,00 PLN + 23% VAT (2 460,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 700,00 PLN
czas trwania 2 dni |  16h|  30.10 31.10
2 000,00 PLN + 23% VAT (2 460,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 700,00 PLN
czas trwania 2 dni |  16h|  14.11 15.11
2 000,00 PLN + 23% VAT (2 460,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 700,00 PLN
czas trwania 2 dni |  16h|  28.11 29.11
2 000,00 PLN + 23% VAT (2 460,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 700,00 PLN
czas trwania 2 dni |  16h|  12.12 13.12
2 000,00 PLN + 23% VAT (2 460,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 700,00 PLN
czas trwania 2 dni |  16h|  30.12 31.12
2 000,00 PLN + 23% VAT (2 460,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 700,00 PLN
2 000,00 PLN 2 460,00 PLN brutto

Szkolenie skierowane do osób odpowiedzialnych za uruchomienie, realizację i nadzór nad przebiegiem projektów, niezależnie od branży. Sponsorów, kierowników projektów, członków zespołów oraz członków biur projektów.
Do wszystkich pracujących w środowisku projektowym, którzy chcą stosować koncepcję zwinnego zarządzania projektami AgilePM®.

Uczestnik który zdał egzamin otrzymuje międzynarodowy certyfikat w formie elektronicznej. Certyfikat AgilePM Foundation ważny jest bezterminowo.

Główną korzyścią, którą osiągniesz po zakończeniu szkolenia Agile Project Management®, jest wzrost zdolności do reagowania na problemy powstałe w trakcie trwania projektu. Poznanie zasad rządzących wprowadzaniem niezbędnych zmian w projekcie i wyborem najbardziej odpowiedniego momentu ich wprowadzenia pomoże Ci zaoszczędzić zasoby oraz dostarczyć projekt na czas w ramach określonego budżetu.

Korzyści dla uczestnika szkolenia

 • Szybsze i mniej kosztowne wprowadzanie zmian oraz ograniczenie możliwego ryzyka porażki projektu.
 • Zrozumienie miejsca Agile Project Management® w zarządzaniu projektami oraz różnic między tym podejściem a metodykami tradycyjnymi/alternatywnymi.
 • Wyposażenie uczestnika w zbiór podstawowych zasad pracy, wiedzę teoretyczną oraz znajomość procesów niezbędnych do prowadzenia projektów zgodnie z tym podejściem.
 • Poszerzenie komunikacji w projekcie oraz zwiększenie zaangażowania interesariuszy kluczowych dla osiągnięcia sukcesu projektu.
 • Poznanie zasad niezbędnych do prowadzenia projektu zgodnie z wytycznymi Agile Project Management® oraz zdobycie umiejętności dopasowania ich do danej sytuacji.
 • Poznanie sposobów iteracyjnego wprowadzania zmian w projekcie skutkujących tworzeniem produktów bardziej dopasowanych do potrzeb klienta.

Korzyści dla organizacji

 • Szybsze i skuteczniejsze wprowadzanie zmiany poprzez zastosowanie metodyki Agile PM
 • Użycie uporządkowanego i skalowalnego sposobu prowadzenia projektów.
 • Osiągnięcie idealnej równowagi między standardami, rygorem i transparentnością.
 • Zarządzanie pełnym cyklem życia projektu począwszy od rozpoczęcia go przez wykonanie, modyfikację po zakończenie.
 • Zapewnienie jasnych ról i obowiązków wszystkim osobom uczestniczącym w projekcie.
 • Kontrola jakości, efektów oraz zarządzanie ryzykiem, której celem jest zapewnienie rentowności projektu na każdym etapie jego realizacji.
 • Sprawna współpraca między zespołami projektowymi i interesariuszami biznesowymi.

W przypadku szkoleń stacjonarnych egzamin odbywa się na zakończenie szkolenia, w formie papierowej. 

W przypadku szkoleń w formule zdalnej egzamin odbywa się na zakończenie szkolenia, w formie elektronicznej. 

Egzamin AgilePM Foundation

 • Czas trwania egzaminu 40 minut
 • Test jednokrotnego wyboru
 • Minimalny próg zaliczenia to 25 punktów na 50
 • Brak możliwości korzystania z podręczników i materiałów szkoleniowych

Podstawowa znajomość zagadnień z dziedziny zarządzania projektami. Mile widziany certyfikat PRINCE2® Foundation lub doświadczenie projektowe.

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: polski
 • Egzamin: polski
 • Akredytowane materiały szkoleniowe
 • Egzamin AgilePM Foundation

Autoryzowany podręcznik nie wchodzi w skład materiałów standardowych, można go dokupić w polskiej lub angielskiej wersji językowej.

 1. Wprowadzenie
 • Wyjaśnienie założeń podejścia zwinnego
 • Przegląd kluczowych podejść zwinnych
 • Odniesienie podejścia zwinnego do różnych branż oraz kultur organizacyjnych
 1. Filozofia, pryncypia i zmienne projektu
 • Czym jest zwinna kultura pracy?
 • Jak właściwie angażować interesariuszy projektu?
 • Pryncypia i ich znaczenie dla podejścia zwinnego
 • Czym jest jakość w projektach zwinnych i jak ją dostarczyć?
 1. Przygotowanie do sukcesu projektu
 • 5 czynników wpływających na sukces projektu
 • Kwestionariusz podejścia do projektu jako narzędzie wspierające decyzję realizacji projektu zgodnie z podejściem zwinnym
 1. Proces DSDM
 • Faza przed projektem
 • Faza wykonalności
 • Faza podstaw
 • Faza rozwoju ewolucyjnego
 • Faza wdrożenia
 • Faza po projekcie
 1. Ludzie – role i odpowiedzialności w DSDM
 • Poziomy zarządzania w projektach zwinnych
 • Zasady współpracy pomiędzy zespołami wykonawczymi, a zarządzającymi
 • Rola kierownika projektu w świecie Agile
 • Przedstawiciel biznesowy – kompetencje i uprawnienia
 1. Produkty DSDM
 • Jak dostosować poziom szczegółowości produktów do konkretnego projektu?
 • Co należy ustalić na każdym etapie projektu?
 • Jak wygląda kwestia formalizacji produktów w podejściu zwinnym?
 1. Kluczowe praktyki – nadawanie priorytetów i Timeboxing.
 • Zasady tworzenia Timebox’ów
 • Przebieg Timebox’a ustrukturyzowanego
 • Przebieg Timebox’a swobodnego formatu
 • Rola codziennych spotkań statusowych
 1. Planowanie i kontrola w cyklu życia 
 • Narzędzia wspierające planowanie projektów zwinnych  
 • Zasady planowania i kontroli projektów zwinnych
 • Zasady monitorowania projektów zwinnych
 • Jakość, a sposób organizacji projektu
 1. Inne praktyki: Warsztaty Facylitowane, Modelowanie i Rozwój Iteracyjny
 • Rola warsztatów w projektach zwinnych
 • Kim jest facylitator warsztatów?
 • Modele w projektach zwinnych
 1. Omówienie egzaminów próbnych
 2. Egzamin Agile Project Management® Foundation.