Pobierz kartę szkolenia

Agile for Scrum Foundation – akredytowane szkolenie z egzaminem

kod szkolenia: ZP-FAgSc / PL DL 3d

Pakiety e-learning

Jak łączyć podejście zwinne prowadzenia projektów z filozofią Scrum?

Podejścia zwinne są obecnie dość standardowym podejściem do zarządzania projektami. Z jednej strony filozofia SCRUM, z drugiej podejście projektowe Agile PM®. Wiele organizacji stoi przed wyzwaniem jak te dwa podejścia połączyć, znaleźć wspólny mianownik, wdrożyć rozwiązanie zaspakajające ich potrzeby. W odpowiedzi na to przychodzi koncpecja Agile for Scrum. Wyjaśnia ona gdzie, w jaki sposób oraz kogo zaangażować tak, aby oba te podejścia mogły ze sobą skutecznie współpracować, jednocześnie zostawiając przestrzeń zespołom i menadżerom na samoorganizację oraz swobodę pracy.

promocja
Termin

tryb Distance Learning

poziom Podstawowy

czas trwania 3 dni |  21h|  08.07 09.07 10.07
2 000,00 PLN + 23% VAT (2 460,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 000,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  12.08 13.08 14.08
2 000,00 PLN + 23% VAT (2 460,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 000,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  23.09 24.09 25.09
2 000,00 PLN + 23% VAT (2 460,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 000,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  14.10 15.10 16.10
2 300,00 PLN + 23% VAT (2 829,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 000,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  25.11 26.11 27.11
2 300,00 PLN + 23% VAT (2 829,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 000,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  02.12 03.12 04.12
2 300,00 PLN + 23% VAT (2 829,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 000,00 PLN
2 300,00 PLN 2 829,00 PLN brutto

Szkolenie jest przeznaczone dla osób mających podstawową wiedzę z zakresu SCRUM oraz Agile. Skorzystają na nim Scrum Masterzy, Product Ownerzy, członkowie zespołów zorganizowanych zgodnie z filozofią SCRUM, jak i zespołów projektowych.

Dzięki udziałowi w szkoleniu:

 • Poznasz lub utrwalisz podstawowe założenia filozofii SCRUM
 • Poznasz podstawowe założenia podejścia Agile PM®
 • Nauczysz się, w jaki sposób łączyć role proponowane przez SCRUM z rolami projektowymi
 • Nauczysz się zarządzać wymaganiami biznesowymi w taki sposób, aby projekty mogły być dostarczane na czas oraz w znanym, ograniczonym budżecie
 • Nauczysz się wykorzystywać filozofie SCRUM do pracy projektowej i zorganizowanej
 • Poznasz założenia zarządzania ludźmi w kontekście zwinnego środowiska
 • Nauczysz się badać ryzyka i dostosowywać poziom zwinności projektu do realiów organizacji
 • Poznasz metody szacowania wymagań biznesowych
 • Nauczysz się w praktyczny sposób wykorzystywać priorytetyzację w celu sprawnego zarządzania zakresem projektu

Egzamin:

 • Egzamin realizowany jest na koniec szkolenia
 • Test jednokrotnego wyboru
 • 50 pytań
 • Egzamin trwa 40 minut
 • Do zaliczenia egzaminu wymagane jest co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi (30/50) 
 • Brak wymagań wstępnych 

Nie jest wymagane specjalne przygotowanie uczestników.

Zalecane jest, aby uczestnik przed szkoleniem przeczytał Scrum Guide oraz Agile PM® Preebook, które zostaną udostępnione uczestnikom na platformie Wirtualna Klasa.

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: angielski
 • Egzamin: angielski
 1. Założenia Scrum
 2. Powody powstania podejścia zwinnego oraz Manifest Agile
 3. Scrum
 • Wartości Scrum
 • Teoria Scrum
 • Wydarzenia Scrum
 • Role w Scrum
 • Artefakty Scrum
 1. Elastyczność w biznesie w kontekście VUCA
 2. Rozwój produktu a zarządzanie projektem
 3. Założenia podejścia Agile PM®
 • Filozofia
 • Ład podejścia zwinnego
 • Pryncypia
 • Zmienne projektu
 1. Zwinne przywództwo
 2. Komunikacja i współpraca z interesariuszami
 3. Cykl zycia projektu
 • Przed projektem
 • Faza Wykonalności
 • Faza podstaw
 • Faza Rozwoju Ewolucyjnego
 • Faza Wdrożenia
 • Po projekcie
 1. Wymagania podczas całego cyklu życia projektem
 • Zbieranie I budowanie i opisywanie wymagań
 • Techniki szacowania wymagań
 • Priorytetyzacja MoSCoW
 1. Planowanie i kontrola projektu
 2. Dostosowanie do warunków projektu
 • Dobre praktyki łączenia podejścia Agile PM® i SCRUM
 • Ryzyko w projektach prowadzonych zwinnie
 • Kwestionariusz podejścia do projektu (PAQ) jako narzędzie do oceny ryzyka