Pobierz kartę szkolenia

Active Directory Services with Windows Server 2019/2022

kod szkolenia: Active Directory / PL DL 5d

Pakiety e-learning

Szkolenie autorskie. Odpowiednik w nowszej wersji (2019/2022) szkolenia (wycofanego) autoryzowanego MS 10969 " Active Directory Services with Windows Server" Administrator, HelpDesk, Specjalista IT - docelowa grupa

 

Wywiad: 15 minut z ekspertem z tematyki rozwiązania serwerowe:

training assurance
promocja
Termin

poziom Średnio zaawansowany

czas trwania 5 dni |  35h|  05.08 06.08 07.08 08.08 09.08
2 600,00 PLN + 23% VAT (3 198,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 600,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  26.08 27.08 28.08 29.08 30.08
2 600,00 PLN + 23% VAT (3 198,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 600,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  16.09 17.09 18.09 19.09 20.09
2 600,00 PLN + 23% VAT (3 198,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 600,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  07.10 08.10 09.10 10.10 11.10
3 500,00 PLN + 23% VAT (4 305,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 600,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  04.11 05.11 06.11 07.11 08.11
3 500,00 PLN + 23% VAT (4 305,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 600,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  25.11 26.11 27.11 28.11 29.11
3 500,00 PLN + 23% VAT (4 305,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 600,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  16.12 17.12 18.12 19.12 20.12
3 500,00 PLN + 23% VAT (4 305,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 600,00 PLN
3 500,00 PLN 4 305,00 PLN brutto

Szkolenie skierowane do osób:

 • odpowiedzialnych za zarządzanie infrastrukturą Active Directory w Windows Server 2022
 • pragnących nabyć umiejętności potrzebne do lepszego zarządzania i ochrony dostępu do danych i informacji, uproszczenia wdrażania i zarządzania infrastrukturą tożsamości oraz zapewnienia bardziej bezpiecznego dostępu do danych, w tym konfiguracja niektórych kluczowych funkcji usługi Active Directory, takich jak:

  • usługi domenowe w usłudze Active Directory (AD DS),
  • zasady grupy,
  • dynamiczna kontrola dostępu (DAC),
  • usługi certyfikatów,
  • usługi zarządzania prawami (RMS),
  • usługi federacyjne,
  • a także integracja środowiska lokalnego z technologiami opartymi na chmurze, takimi jak Windows Azure Active Directory.

W szczególności kurs jest przeznaczony dla:

 • specjalistów w dziedzinie technologii informatycznych (IT), którzy mają doświadczenie w usługach domenowych w usłudze Active Directory (AD DS) i szukają jednego kursu, który będzie dalej rozwijać wiedzę i umiejętności przy użyciu technologii dostępu i ochrony informacji w systemie Windows Server 2022.
 • administratorów usług AD DS, którzy chcą dalej rozwijać umiejętności w zakresie najnowszych technologii ochrony dostępu i informacji w systemach Windows Server 2022, administratorzy systemu lub infrastruktury z ogólnym doświadczeniem i wiedzą w zakresie AD DS, którzy chcą wykorzystać tę podstawową wiedzę i przejść do zaawansowanych technologii Active Directory w Windows Server 2022, specjaliści IT.

Odpowiednik wycofanego szkolenia MS 10969 – Active Directory Services with Windows Server

Uzyskanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania usługami domenowymi Active Directory w systemie Windows Server 2022.

W tym zapoznanie się z: 

Dostępnymi rozwiązaniami do zarządzania tożsamością. 

Wdrażaniem i administracją AD DS w systemie Windows Server 2022. 

Bezpiecznym wdrożeniem AD DS. 

Wdrażaniem i konfiguracją lokacji AD DS oraz  zarządzaniem replikacją. 

Wdrażaniem i zarządzaniem zasad grupy. 

Zarządzaniem ustawieniami użytkowników za pomocą zasad grupy. 

Procesem implementacji hierarchii urzędu certyfikacji za pomocą usług AD CS i sposobami zarządzania urzędami certyfikacji. 

Wdrażaniem i zarządzaniem AD RMS. 

Wdrażaniem i zarządzaniem usługami AD FS. 

Zabezpieczaniem i zapewnianiem dostępu do danych za pomocą technologii takich jak dynamiczna kontrola dostępu, foldery robocze i dołączanie do miejsca pracy. 

Procesem monitorowania, rozwiązywania problemów i zapewnieniem ciągłości działania usług AD DS. 

Procesem implementacji usługi Windows Azure Active Directory. 

Kurs zapewnia uczestnikom wiedzę i umiejętności korzystania z zaawansowanych usług Windows Server 2022

Odpowiednik wygaszonego kursu MS 10969 – Active Directory Services with Windows Serve

 • Uczestnicy powinni mieć co najmniej dwa lata lub więcej doświadczenia w dziedzinie IT oraz wskazane jest uczestnictwo w  kursach dotyczących Windows Server 201220162019 lub równoważna wiedza. Solidne, praktyczne zrozumienie podstaw sieci, w tym TCP / IP, User Datagram Protocol (UDP) i Domain Name System (DNS),solidne, praktyczne zrozumienie zasad usług domenowych w usłudze Active Directory (AD DS), solidne, praktyczne zrozumienie podstaw wirtualizacji Microsoft Hyper-V, zrozumienie zasad bezpieczeństwa systemu Windows Server oraz umiejętność posługiwania się komendami PowerShell

 • Dla zwiększenia komfortu pracy oraz efektywności szkolenia zalecamy skorzystanie z dodatkowego ekranu. Brak dodatkowego ekranu nie jest przeciwwskazaniem do udziału w szkoleniu, ale w znaczący sposób wpływa na komfort pracy podczas zajęć.

  Informacje oraz wymagania dotyczące uczestniczenia w szkoleniach w formule zdalnej dostępne na: https://www.altkomakademia.pl/distance-learning/#FAQ

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: angielski 

* materiały w formie elektronicznej dostępne na platformie:  https://www.altkomakademia.pl/

* dostęp do portalu słuchacza Altkom Akademii

Metoda szkolenia:

 • teoria
 • dema
 • wspólne projekty
 • labolatoria indywidualne
 • 50% teoria
 • 50% praktyka
 1. Wprowadzenie  
 • Informacje o szkoleniu 
 • Agenda szkolenia 
 • Środowisko laboratoryjne 
 1. Wprowadzenie do usługi AD DS w Windows Server 2022  
 • Active Directory – omówienie 
 • Co nowego w Active Directory? 
 • Budowa logiczna usługi AD DS 
 • Budowa fizyczna usługi AD DS 
 • Działanie usługi AD DS 
 1. Instalacja usługi AD DS w Windows Server 2022  
 • Wdrażanie usług AD DS 
 • Wdrażanie i klonowanie wirtualnych kontrolerów domeny 
 • Wdrażanie kontrolerów domeny w systemie Windows Azure 
 1. Administrowanie AD DS  
 • Graficzne konsole administracyjne 
 • Narzędzia linii poleceń 
 • Zarządzanie obiektami za pomocą PowerShell 
 • Typowe czynności administracyjne 
 1. Replikacja bazy AD  
 • Omówienie replikacji usług AD DS 
 • Konfigurowanie lokacji AD DS 
 1. Zabezpieczanie AD DS  
 • Bezpieczeństwo kontrolerów domeny 
 • Wzorce operacji  
 1. Monitorowanie i odzyskiwanie usług AD DS  
 • Monitorowanie AD DS 
 • Zarządzanie bazą danych AD DS 
 • Opcje tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania AD DS  
 1. Wdrażanie polityk GPO  
 • Wprowadzenie do zasad grupy 
 • Wdrażanie i administrowanie obiektami GPO 
 • Rozwiązywanie problemów z zastosowaniem obiektów zasad grupy 
 1. Konfiguracja środowiska pracy użytkownika za pomocą zasad grupy 
 • Szablony administracyjne 
 • Konfigurowanie przekierowania folderu i skryptów 
 • Instalacja oprogramowania 
 • Konfigurowanie preferencji zasad grupy 
 1. Konfiguracja dynamicznej kontroli dostępu DAC (Dynamic Access Control)  
 • Wdrażanie komponentów DAC 
 • Konfiguracja DAC 
 • Wdrażanie pomocy odmowy dostępu 
 1. Wdrażanie i zarządzanie usługami AD CS  
 • Wdrażanie roli AD CS 
 • Administrowanie urzędami certyfikacji 
 • Zarządzanie szablonami certyfikatów 
 • Korzystanie z certyfikatów w środowisku biznesowym 
 1. Wdrażanie i zarządzanie AD RMS  
 • Omówienie AD RMS 
 • Wdrażanie i zarządzanie infrastrukturą AD RMS 
 • Konfigurowanie ochrony treści AD RMS 
 1. Wdrażanie i zarządzanie usługami AD FS  
 • Omówienie usług AD FS 
 • Wdrażanie usług AD FS 
 1. Wdrażanie Windows Azure Active Directory  (opcjonalnie)
 • Omówienie usługi Windows Azure AD 
 • Zarządzanie kontami Windows Azure AD 
 • Synchronizacja kont AD DS z Azure AD