TERMIN
10-01 – 14-01-2022
Zobacz pozostałe terminy

TRYB SZKOLENIA
Distance Learning
Sprawdź szkolenia stacjonarne

Lokalizacja Termin Cena Wybierz
{{place.city}}
{{ event_pack_item.event_details.education_center.name }} ???
Nowość {{place.price}} netto
{{ place.price | zlotyPriceWithTax }} brutto
 
Skontaktuj się z nami
Dostępne terminy:
Lokalizacja i termin do uzgodnienia
Nowość {{place.price}} netto {{ place.price | zlotyPriceWithTax }} brutto
 
 • Liczba miejsc (dostępnych: {{ basketAddItem.free_seats}})
  {{ basketAddItem.city }}
  {{ basketAddItem.date }}
  Dodaj do koszyka LUB Zarezerwuj szkolenie
  Dodano do koszyka
  Liczba miejsc xxxxxxxxxx

Żeby dowiedzieć się, czy dane szkolenie będzie realizowane stacjonarnie skontaktuj się ze swoim Opiekunem lub zadaj pytanie przez Formularz kontaktowy

Szkolenie / MS Windows Server...

Active Directory Services with Windows Server 2019/2022

Szkolenie autorskie

Administrator, HelpDesk, Specjalista IT - docelowa grupa

Przeznaczenie szkolenia

Szkolenie skierowane do osób odpowiedzialnych za zarządzanie infrastrukturą Active Directory w Windows Server 2022 i pragnących nabyć umiejętności potrzebne do lepszego zarządzania i ochrony dostępu do danych i informacji, uproszczenia wdrażania i zarządzania infrastrukturą tożsamości oraz zapewnienia bardziej bezpiecznego dostępu do danych, w tym konfiguracja niektórych kluczowych funkcji usługi Active Directory, takich jak usługi domenowe w usłudze Active Directory (AD DS), zasady grupy, dynamiczna kontrola dostępu (DAC), usługi certyfikatów, usługi zarządzania prawami (RMS), usługi federacyjne, a także integracja środowiska lokalnego z technologiami opartymi na chmurze, takimi jak Windows Azure Active Directory. W szczególności kurs jest przeznaczony dla specjalistów w dziedzinie technologii informatycznych (IT), którzy mają doświadczenie w usługach domenowych w usłudze Active Directory (AD DS) i szukają jednego kursu, który będzie dalej rozwijać wiedzę i umiejętności przy użyciu technologii dostępu i ochrony informacji w systemie Windows Server 2022. Odbiorcami kursu będą administratorzy usług AD DS, którzy chcą dalej rozwijać umiejętności w zakresie najnowszych technologii ochrony dostępu i informacji w systemach Windows Server 2022, administratorzy systemu lub infrastruktury z ogólnym doświadczeniem i wiedzą w zakresie AD DS, którzy chcą wykorzystać tę podstawową wiedzę i przejść do zaawansowanych technologii Active Directory w Windows Server 2022, specjaliści IT.

Odpowiednik wygaszonego szkolenia autoryzowanego MS 10969 -Active Directory Services with Windows Server

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Uzyskanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania usługami domenowymi Active Directory w systemie Windows Server 2022. W tym zapoznanie się z:

 • Dostępnymi rozwiązaniami do zarządzania tożsamością.

 • Wdrażaniem i administracją AD DS w systemie Windows Server 2022.

 • Bezpiecznym wdrożeniem AD DS.

 • Wdrażaniem i konfiguracją lokacji AD DS oraz  zarządzaniem replikacją.

 • Wdrażaniem i zarządzaniem zasad grupy.

 • Zarządzaniem ustawieniami użytkowników za pomocą zasad grupy.

 • Procesem implementacji hierarchii urzędu certyfikacji za pomocą usług AD CS i sposobami zarządzania urzędami certyfikacji.

 • Wdrażaniem i zarządzaniem AD RMS.

 • Wdrażaniem i zarządzaniem usługami AD FS.

 • Zabezpieczaniem i zapewnianiem dostępu do danych za pomocą technologii takich jak dynamiczna kontrola dostępu, foldery robocze i dołączanie do miejsca pracy.

 • Procesem monitorowania, rozwiązywania problemów i zapewnieniem ciągłości działania usług AD DS.

 • Procesem implementacji usługi Windows Azure Active Directory.

Kurs zapewnia uczestnikom wiedzę i umiejętności korzystania z zaawansowanych usług Windows Server 2022.

 

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

 • Uczestnicy powinni mieć co najmniej dwa lata lub więcej doświadczenia w dziedzinie IT oraz wskazane jest uczestnictwo w  kursach dotyczących Windows Server 2012\2016\2019 lub równoważna wiedza. Solidne, praktyczne zrozumienie podstaw sieci, w tym TCP / IP, User Datagram Protocol (UDP) i Domain Name System (DNS),solidne, praktyczne zrozumienie zasad usług domenowych w usłudze Active Directory (AD DS), solidne, praktyczne zrozumienie podstaw wirtualizacji Microsoft Hyper-V, zrozumienie zasad bezpieczeństwa systemu Windows Server oraz umiejętność posługiwania się komendami PowerShell

 • Dla zwiększenia komfortu pracy oraz efektywności szkolenia zalecamy skorzystanie z dodatkowego ekranu. Brak dodatkowego ekranu nie jest przeciwwskazaniem do udziału w szkoleniu, ale w znaczący sposób wpływa na komfort pracy podczas zajęć.

  Informacje oraz wymagania dotyczące uczestniczenia w szkoleniach w formule zdalnej dostępne na: https://www.altkomakademia.pl/distance-learning/#FAQ

Szkolenia poprzedzające
Język szkolenia

 • Szkolenie: polski

 • Materiały: angielski 

Szkolenie obejmuje

* materiały w formie elektronicznej dostępne na platformie:  https://www.altkomakademia.pl/

* dostęp do portalu słuchacza Altkom Akademii

Metoda szkolenia:

 • teoria

 • dema

 • wspólne projekty

 • labolatoria indywidualne

 • 50% teoria

 • 50% praktyka

AGENDA SZKOLENIA

 1. Wprowadzenie do usługi ADDS w Windows Server 2022

 • Budowa logiczna usługi ADDS

 • Budowa fizyczna usługi ADDS

 1. Instalacja usługi ADDS w Windows Server 2022

 • Wdrażanie usług AD DS

 • Wdrażanie i klonowanie wirtualnych kontrolerów domeny

 • Wdrażanie kontrolerów domeny w systemie Windows Azure

 1. Administrowanie AD DS.

 • Konsole administracyjne graficzne

 • Zarządzanie obiektami za pomocą PowerShell

 1. Replikacja bazy AD 

 • Omówienie replikacji usług AD DS

 • Konfigurowanie lokacji AD DS

 • Replikacja AD w środowiskach rozproszonych geograficznie

 1. Zabezpieczanie AD DS

 • Bezpieczeństwo kontrolerów domeny

 • Wzorce operacji

 1. Monitorowanie i odzyskiwanie usług AD DS

 • Monitorowanie AD DS

 • Zarządzanie bazą danych AD DS

 • Opcje tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania AD DS

 1. Wdrażanie polityk GPO

 • Wprowadzenie do zasad grupy

 • Wdrażanie i administrowanie obiektami GPO

 • Rozwiązywanie problemów z zastosowaniem obiektów zasad grupy

 1. Konfiguracja środowiska pracy użytkownika za pomocą zasad grupy

 • Szablony administracyjne

 • Konfigurowanie przekierowania folderu i skryptów

 • Konfigurowanie preferencji zasad grupy

 1. Konfiguracja dynamicznej kontroli dostępu DAC (Dynamic Access Control)

 • Wdrażanie komponentów DAC

 • Konfiguracja DAC

 • Wdrażanie pomocy odmowy dostępu

 1. Wdrażanie i zarządzanie usługami AD CS

 • Wdrażanie roli ADCS

 • Administrowanie urzędami certyfikacji

 • Korzystanie z certyfikatów w środowisku biznesowym

 • Zarządzanie szablonami certyfikatów

 1. Wdrażanie i zarządzanie AD RMS

 • Omówienie AD RMS

 • Wdrażanie i zarządzanie infrastrukturą AD RMS

 • Konfigurowanie ochrony treści AD RMS

 1. Wdrażanie i zarządzanie usługami AD FS

 • Omówienie usług AD FS

 • Wdrażanie usług AD FS

 1. Implementowanie Windows Azure Active Directory

 • Omówienie usługi Windows Azure AD

 • Zarządzanie kontami Windows Azure AD

 • Synchronizacja kont ADDS z Azure AD

 

 


Kod szkolenia Active Directory / PL DL 5d
  array(6) {
 ["id"]=>
 string(36) "177239BF-B9FC-42DA-B699-B63DECFD98F3"
 ["name"]=>
 string(6) "Altkom"
 ["iscertificatevendor"]=>
 int(0)
 ["iscontentvendor"]=>
 int(1)
 ["imagehash"]=>
 string(3446) "data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAIMAAAAoCAMAAADqmLl5AAAAGXRFWHRTb2Z0d2FyZQBBZG9iZSBJbWFnZVJlYWR5ccllPAAAAMBQTFRF9ra59KSo/vP0/err8pSa5jI87nN6+tvc5So16URO6UpT+crN8IWL6lJb/OPk61pj5zlD732D6DpE5i44+dLU7GNr7Wty/vn68YyR9a2x5SIt852h5SYx+MbJ8IGH97zA+tfZ+97g/v79+MLF5zZA+c7Q98HD5Bsm/Ofo//z86DZB+MnL6D9J/e7v98bJ73d9/vb3/f//6D1G7nB3//3+////5y04/v/////+//7///7+/v7+/v/+/v7//vv7/fDwkSyF5gAACN1JREFUeNrkWGtzozgWBYyMwJZ5CDAPYeO0SIiNg4P7CvyI/f//1VzS3TPZmc3sl83uVq2qUkAsiaN7zzlXQoP/ftP+hzGcrqfPBw0wDH3/1Riu19PwMHw66nx9Ow3DV8fh4fz34y7DQ//FGM4P58nmb9p+6L+eD/0y6exPW2AizK/GMPRLP1P8k6ayOaL8N+diGM7DyDQk2hWub+f+BMs5l57nBe9/cuuNLQh+PvMEx7wN3y/D6dRf4W24XvvhrUeiwjgFamq4ni9Df3odhgvengac8np+PaOk8GUwYK8H7Ic/Dr8wXD4S8ecCE44vlpQSj9POozzAe4FPnqLiCeNwfht+KXVsr+Oo0wN8nA/n+lPG3j7S+k+5sOa+32pwCts2N4zEx8bI1iO2aUY81qpZ6ip7bpqmKz3fNJNv70irFY566WE9bdNLucKhoLW+n+wHw8Srn2x6KMa5/FX4cly18xpexqfFxG+TxWDk7Wqa/45BzzDJyXjN4kspBFKBkG1DfIA4NsYeE9fZ4MUk3QT6cfG4jLnglGow+E+ZeU6yLDnvI/xXs4BFR5WgnG1gNfYRpEieeNZZ4AtFg02VCfcOVUf5k/sLw6GlHpEp3HxCTNC2TbCVXcMinoLBNDB0/QAps7BnShqjH2OAGd273JPeGu4RlevaFnYJRUA86RgwU7JxG0nT5yOXnR0w66gC5dSGg6mNDV3xFhdMvS2Nf2HY2ERKqcHdJZ0GdfjNpoFehj63YOfMYCObGtasRPqtuXvo++F0QRasOyKJXYFlK6fUKUWS6FxKwsarijcRVdrEVV1ahuUGX06Z8a2RHl1dWi5NMKZKemqFGM49pjbl0iZBhSEk9gZDXTbCqeHcsjvkzQwsz5mAxqxltQx5/GwtkGzfT2DSriFOCS+KRyETXQVGTBqPRPB9RYl5iQUvqkaxGsO2o55H3WWCkVM5MNKtwWpI964w7fJ6heWR2i4JQlh7hN1whE5odIdlvLrBNMA4BD8xrPebzu9nFoqi7ycRdRhnC4wp93VO/QNi51FAWli6wnvcMyoXmqLxAd56nQYdbY0Y5dU97jtuLyDlXhRw/T0Or5gKGrORSqYkx1Frc6rmNzjEKUxY8wcG0Da1k4BWwdvrBWZbErvUNa4r7q1iIR8R+5bMOyTywhbNZtcpts/5mCJ4ntPApvOZ7WHkFmuPu8a5FXb7AwPaChKNmEzYezgSkmNqbnGGbIR7UsGL9weGErTQcPM+LeCElV1XnWnT6PvBJXYcUJTPQ8ydJMApHgPKJqmi7b1VJDcmh4NLbaZynTcOdy8mIf65dsSxJaRADNcBzn7mpCxzjSUj5AVRL5iQO4A63YMu7J8YkJOQ7m7HFPIKbRCMSDAtEDHUHmqIbBF06Qg/8RBDzlW7TKjIa0Y8Frn6viOuQ5IpcTs+hSklOmiS5lM6vkcb3mDDsqNmi/gWOgQTMkDR0VGIxqLvE/oRg7mG1bezWY35Cm3hpx71oUBJSe7uRxpl6VwSbTSF/BYrtbZQ8iJ7Mkspp42XOLLtiI5BweXPM7uIsgBNR0MGapTma0n9UxpgnlAWKVWjMU3CB8h/xzDmwkzBfDyswtGFkbeaTpDXOZGBR6MDPPtZs4mJnB0iQbTaoU2JJLejKJql6gcA2w9IWDrKLvcsiy0mvHqMw3BJsmamK5qAyfn8GY08EfiAudAXsCb/gMEE/WU/DZHot1Y0lsnR0qY8YAGNDLCcLNq7hCw2+PoqJNTdY+ZXB+OA9mjnDnFJGxHPWEsV7QtKTcumODFyEqlPOtfZUv3kc4pZhXusSIpefE/QGpyPnDRXUGw2UQnfMfe8cW0p02eXBz4mD3sQYrudlPVsfInGs+MhIjhTD4coc3Pbs6mOQkItozOZdMtc1Md99Mn+hXsk4x5N0XtHgaGyuL3DlB+Qf8uo+4Ahj4fZonQsrH8p9XhGtvJx4XBb7zirn7HaKyGls08F92HOaWIwwsfEbZho9QDNJ2V0fltRnj8zIqnY8jHniGFFpTN6exFiaEpEXSn0NnzNMsbtkh98xOAuw0nRII+WKxowXHRgPQY8SlGLe/SkzmUBYZM55ckyokQrHWJPkHFFQE20cSRxI9I7Bm5djjFzkNLLEcMdnWG2cBUt12TMKtoFp/ES0D6naHH6Rz7k9n55SdHOYeFkbGM5vKtzxVfrsRYUgWgnOiKqMenpxEG+aONC+wHL8VbLKZYwk6vZAm1qk2MsJiulkudRFyhE/7nGNVj6D08b5oonZ+hfDy2WqsLZjfXivWZhKdrDYNqo2zURPtQ2bwz01HxGFLsnYx1PPTVd2MSpQ0+wQ6IohhK+ow6rhHK79IWzqAiPkCBYZeeC5u97mEQgbUKHOlbLSWya+SKio+G89QeflhimD/6gqxCGFW4kvq8EWUNlE7uO+XZdEeWWkcAfcKHzGSHsMSZitZwqHuemWce4XTgKFS+iLD7o6JJYFFvjYUqpPmLAXQdO/q2jrsWwqG2Ju8OYVGNFv/kCsYzEXD9eIMc36BQ3UBHeoLodFG6nItSHU+4wi6mdYXKRiaZOtkEjcTtRI8m3kriWg4UrQv8P7WwFLZG5LrB6HmIl1iOGgmbHJWgiix4DoRTNYo08YeiHgzFpqY8bO4SIbec44XNO0fzx5pbyp9USw5JFa5Gxeyky55gh4rc2y3JfUEq5W8AjeZ/RLzIx3ztPvEyzpxwcIdP4qdthSciyUYfa5NtuAae6KKxJNcO220x2O+sZbjlD+Teuy4jj5+bUJh2LHFSQuw1cN5nt6v682e1K7F2elrNdFb5U99Ng7YqJtcNpKtzyTYpxxmIx2c3qW1hUy7rYTU7VrrqHRbgcDuFudr/88Gr460mhR/EJIj1JCPEIbrI4Ge8l3qMn8HHriYfS3zvDX+7Gn4e/zvrxof+1K//07P/zfPFP23bc/Zy+/vvDeM5Sf3fOul6/HMNNj4+ftjiF/8CZ9199XBiGr//+8M6oT4/W18vp+vD1fDjhuffTleJvX/8t6P/uu9xvAgwARVQVIao6+Q4AAAAASUVORK5CYII="
 ["slug"]=>
 string(6) "altkom"
}
  
Pobierz PDF
FORMULARZ KONTAKTOWY
Imię

*

Nazwisko

*

Telefon

*

E-mail

*

Firma

Kod prom.

 • {{ order.city }} {{ order.date }} {{ order.price_without_promo }} {{ order.price }} {{ order.price }}   {{ order.code }} {{ order.price_without_promo }} {{ order.price }} {{ order.price }}  
Active Directory Services with Windows Server 2019/2022 (Active Directory / PL DL 5d)
Cena netto
3200.00 PLN
+ vat (3936 PLN brutto 1. os. )
Tryb szkolenia: Distance Learning
Termin: 10-01-2022
Czas trwania: 5 dni (ilość godzin: 35)
Kup Teraz
Zadaj pytanie o szkolenie
Poziom
IntermediateAdvanced
Training Assurance
Gwarancja
Powtórzenia szkolenia