Symulacje biznesowe są integralnym elementem oferty szkoleń obejmujących tematykę zarządzania ludźmi i organizacją – szczególnie w obszarach zarzadzania projektami, procesami, zmianą i szeroko rozumianym zarządzaniu IT.

W zależności od celu i obszaru zastosowania, mogą zarówno poprzedzać szkolenie służąc jako narzędzie diagnozy, jak i stanowić jego praktyczne uzupełnienie – stwarzając uczestnikom najlepsze warunki do uczenia się przez działanie.

Każda symulacja posiada określony scenariusz i jasny podział na role, odzwierciedlając w ten sposób realne sytuacje, z którymi mamy do czynienia w kontekstach biznesowych.

Poprzez wcielanie się w role i realizację wyznaczonych zadań, uczestnicy mogą zmierzyć się z trudnościami i przećwiczyć nabyte na szkoleniach umiejętności w bezpiecznym, kontrolowanym otoczeniu.

Atrakcyjne scenariusze i tło fabularne ułatwiają naukę dodając jej walor rozwijającej i pobudzającej kreatywność zabawy.


FLEROW

Dla zamkniętej grupy 12 osób trening symulacyjny
w cenie 4900 PLN


Sułtańskie wesele

Dla zamkniętej grupy 12 osób trening symulacyjny
w cenie 4900 PLN


Symulacja Ambasada

Dla zamkniętej grupy 12 osób trening symulacyjny
w cenie 4900 PLN


The Phoenix Project

Dla zamkniętej grupy 12 osób trening symulacyjny
w cenie 8600 PLN


Akropolis

Dla zamkniętej grupy 12 osób trening symulacyjny
w cenie 4900 PLN


LEGO SCRUM

Dla zamkniętej grupy 12 osób trening symulacyjny
w cenie 4900 PLN