voucher adv+ konsultacje gratis BIOS

Voucher na egzamin dotyczy szkoleń realizowanych w formule DL zakupionych po cenie katalogowej. Opcja dotyczy zakupu vouchera z 1-razowym podejściem.
Uruchomienie grup szkoleniowych od 5 osób.
Uczestnik otrzyma od nas konsultacje po szkoleniowe gratis w wymiarze czasowym:
*do szkolenia 5-cio dniowego – 3 h
*do szkolenia 4-ro dniowego – 2 h
*do szkolenia 3 dniowego – 2 h
Terminy konsultacji do ustalenia.