VMware vSphere 8

Standard , rabat procentowy do 8 % per osoba.
Promocja obowiązuje w Q2 2024
Promocja nie łączy się z innymi rabatami np. wynikającymi z umów ramowych etc.