Q3 SAFe III

Maksymalna ilość w grupie 16
Możliwość realizacji pod warunkiem:
o Dostępności wersji zakupionego produktu
o Weryfikacja poprawności zapisu uczestników w terminie promocji po stronie DH