Q3-ITIL4_Ext-ENG

Maksymalna ilość w grupie 16
• Możliwość realizacji pod warunkiem:
o Dostępności wersji zakupionego produktu
o Weryfikacja poprawności zapisu uczestników w terminie promocji po stronie DH