LPI – 10%

Standard , rabat procentowy do 10 % per osoba.
Promocja obowiązuje w Q1 2024
Promocja nie łączy się z innymi rabatami np. wynikającymi z umów ramowych etc.