ITIL4_CDS_2023

Minimalna ilość osób w grupie 6
Maksymalna ilość w grupie 16
• Możliwość realizacji pod warunkiem:
o Dostępności wersji zakupionego produktu
o Weryfikacja poprawności zapisu uczestników w terminie promocji po stronie DH