Udostępnij!

Szanowni Państwo,

Bezpieczeństwo danych osobowych naszych Klientów jest dla nas priorytetem.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z artykułu 13 RODO oraz chcąc dostarczyć Państwu informacje o celu i zasadach przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach związanych z przetwarzaniem przedmiotowych danych, poniżej przekazujemy niezbędne informacje w tym zakresie.

Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest Altkom Akademia S.A., ul. Chłodna 51, 00 867 Warszawa.

Cel przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane są:

a) ponieważ wyraziliście Państwo na to zgodę (artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu:

 • kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności przez e-mail oraz telefon,
 • przesyłania targetowanych informacji marketingowych w zakresie potencjalnych szkoleń mogących rozwijać Państwa wiedzę,
 • informowania o zbliżających się terminach szkoleń oraz szkoleniach dofinansowanych,
 • przesyłania newsletterów i informacji w zakresie i obszarze szkoleń, w których uczestniczyliście Państwo, lub którymi wykazaliście Państwo zainteresowanie,
 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możecie Państwo wziąć udział,
 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych (w przypadku dodatkowego wyrażenia przez Państwa zgody wynikającej z przepisów dotyczących komunikacji elektronicznej).

b) w celu wypełnienia przez nas obowiązku prawnego na nas ciążącego (artykuł 6 ust. 1 lit. c RODO) polegającego na:

 • wystawianiu faktur za realizację szkoleń,
 • weryfikacji realizacji szkolenia oraz audytów w przypadku korzystania przez Państwa ze szkoleń dofinansowanych przez Urzędy Pracy lub Operatorów Bazy Usług Rozwojowych.

c) z uwagi na nasz prawnie uzasadniony interes (artykuł 6 ust. 1 lit.f RODO) czyli:

 • obsługę Państwa próśb przekazywanych, w szczególności Działowi Obsługi Klienta oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy,
 • przeprowadzenie rezerwacji Państwa miejsca na szkoleniu i zawarcie umowy realizacji szkolenia,
 • dostarczenie Państwu niezbędnych materiałów, zaproszenia na szkolenie i założenia profilu na portalu Moja Akademia, będącego nierozerwalnym elementem szkolenia,
 • wystawienie certyfikatów, świadectw, dyplomów lub zaświadczeń o odbyciu szkolenia,
 • umożliwienie Państwu kontaktu z innymi uczestnikami szkolenia po jego zakończeniu,
 • badanie jakości szkolenia po jego zakończeniu poprzez ankietę szkoleniową na zakończenie szkolenia oraz 3 miesiące po jego realizacji,
 • umożliwienie realizacji egzaminów w naszym centrum egzaminacyjnym,
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
 • w celach analitycznych i statystycznych.

Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa lub zostały przekazane w Państwa imieniu.

Państwa dane nie są wykorzystywane do automatycznego podejmowania decyzji (profilowanie).

 

Odbiorca danych

Odbiorcą Państwa danych osobowych są pracownicy i współpracownicy oraz podmioty wspomagające nas w biznesowej działalności.

 

Państwa uprawnienia

Dane osobowe przechowywane dla celów przesyłania informacji handlowych oraz marketingu bezpośredniego będą przechowywane i przetwarzane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie, bądź żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia poprzez wysłanie maila lub pisma na adresy wskazane poniżej. Niezwłocznie po takim sprzeciwie zaprzestaniemy ich przetwarzania w takim zakresie.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu opisanego powyżej. W takim przypadku przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO.

 

Kontakt

Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

Adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Altkom Akademia S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

 

Pozostaję z poważaniem

Łukasz Saran

Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Altkom