Udostępnij!
W związku z realizacją projektu
AKADEMIA ROZWOJU KADR
WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Altkom Akademia S.A. zaprasza pracowników Prokuratury Krajowej, w tym osoby delegowane, do udziału w dedykowanym szkoleniu

Budowanie efektywnie funkcjonującego zespołu

ZAKRES SZKOLEŃ:
Szkolenie pozwoli poznać zagadnienia i nabyć umiejętności w zakresie dobrej współpracy w zespole, przezwyciężania przeszkód w sprawnym funkcjonowaniu zespołu, skutecznej komunikacji wewnętrznej, rozwiązywania problemów i zarządzania konfliktami oraz metod motywowania pracowników.

PODSTAWOWE INFORMACJE:

 • Liczba miejsc: 50
 • Czas trwania szkolenia: 3 dni po 8 godzin
 • Miejsce realizacji szkoleń: Warszawa
 • Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Uczestnicy nie wnoszą żadnych opłat.

W RAMACH PROJEKTU ZAPEWNIAMY:

 • Badanie kompetencji i analizę potrzeb związanych ze szkoleniem
 • Prowadzenie szkolenia przez wysoko wykwalifikowanego trenera
 • Materiały edukacyjne i materiały biurowo-szkoleniowe
 • Świadectwo ukończenia (przy obecności na min. 80% zajęć)
 • Obiad i przerwy kawowe w ciągu dnia

KONTAKTW przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod adresem arkws@altkom.pl

 • ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

  W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod adresem arkws@altkom.pl
   
  Dane podstawowe
   
  Imię

  *

  Nazwisko

  *

  Płeć

  Wiek

  *

  Pesel

  *

   
  Email

  *

  Telefon

  *

   
  Miejsce zatrudnienia

  *

  Komórka organizacyjna

  *

   
  W przypadku zgłoszenia się większej niż liczba miejsc liczby chętnych w pierwszej kolejności wybierane będą osoby z niepełnosprawnością i osoby w wieku ponad 50 lat.
   

  DOKUMENTY DO POBRANIA

  ARKWS_Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie

  ARKWS Wzór Oświadczenia uczestnika projektu

  ARKWS Wzór Informacji o uczestnikach Projektu

  ARKWS Umowa z uczestnikiem Projektu

Altkom Akademia od 25 lat jest partnerem w rozwoju organizacji poprzez dostarczanie swoim Klientom najwyższej jakości usług doradczych, szkoleniowych oraz rozwojowych. Oferta Altkom Akademii obejmuje ponad 1000 szkoleń dla użytkowników i profesjonalistów IT, a także szkolenia biznesowe z zakresu zarządzania organizacją, zarządzania projektami i analizy procesów biznesowych.

Copyright © 1992-2020 Altkom Akademia S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone | Infolinia edukacyjna 801 25 85 66