Udostępnij!
Newsletter NR #6 2021-04-08


Altkom Akademia
Newsletter
 

 

 
1-pozycja

Partnerstwo
Jednego koronawirusowi nie można odmówić – doprowadził firmy do przełomu technologicznego i na zawsze zmienił biznes.

Opowiada o tym raport opublikowany przez McKinsey.

 
1-belka
 

Mówią o tym opracowania wszystkich firm analitycznych, a także nasi dwaj partnerzy edukacyjni w zakresie Architektury Korporacyjnej i Analizy Biznesowej – The Open Group oraz IIBA®.       

The Open Group przy okazji stawia przed nami zagadkę – w jaki sposób opublikowanie standardu Open Agile Architecture (OAA) wpłynie na popularność i zainteresowanie TOGAFem?

 
1_2-belka 1_2-belka
 

 

 
2-pozycja

Zwinność
„W dzisiejszym świecie zarządzania projektami myślący przyszłościowo menedżerowie i liderzy nie stosują jednej metodyki - znają wiele z nich i uczą się łączyć ze sobą różne praktyki, aby dostosować się do wszystkiego, czego wymaga projekt.”

„Pamiętaj, żadna metodyka nie jest lepsza od innych. Wszystko zależy od tego, jak dobrze spełnia cele i wartości organizacyjne, ograniczenia, z którymi musi sobie radzić zespół projektowy, potrzeby interesariuszy, ryzyko, a także wielkość, koszt i łożoność projektu.”

Porównanie różnych sposobów zarządzania projektami jest trudne, ponieważ większość z nich koncentruje się na nieco innych aspektach tego zagadnienia:


• Tematy, którymi trzeba się zająć, organizując projekt;
• Pryncypia, którymi należy się kierować przy jego realizacji;
• Procesy, które zapewniają posuwanie się tematów   do przodu;
• Standardy, czyli szczegółowe i specyficzne sposoby   postępowania w różnych sytuacjach


Jeden obraz jest wart więcej niż wiele słów, oto więc schemat porządkujący różne metodyki na tle podstawowych pojęć:

 
2-belka
 

Ponieważ jednak słowa również są istotne, aby dowiedzieć się więcej należy przeczytać towarzyszący przytoczonej grafice artykuł, bardzo dobry, przystępny i znakomicie dotykający istoty problemu różnorodności metodyk. 

 
2-belka
 

 

 
3-pozycja

Profesjonalizm
Nikt już nie kwestionuje istnienia neuronów lustrzanych (https://pl.wikipedia.org/wiki/Neurony_lustrzane); spór dotyczy jedynie tego, jak wielką rolę odgrywają u ludzi w procesach edukacji i poznawania świata oraz jak doniosłe znaczenie powinna mieć neurodydaktyka, czyli wiedza o pracy mózgu w procesie nauczania.

Chociaż wiele procedur stosowanych w ramach neurodydaktyki nie sprawia wrażenia rewolucyjnych, przyczyniły się one jednak do rewizji wielu wcześniej wykorzystywanych metod edukacyjnych i wiedzy trenerów o skuteczności swojej pracy.

Szczególnie ważna i ciekawa, chociaż doskonale znana doświadczonym trenerom, wydaje się jedna teza – pojawia się w ok. 5:20 minucie tego niezwykle interesującego i wartego wysłuchania w całości wykładu. Refleksję na temat praktycznej wartości neurodydaktyki warto zacząć właśnie od niej.

 
3-belka
 

 

 

Altkom Akademia od 25 lat jest partnerem w rozwoju organizacji poprzez dostarczanie swoim Klientom najwyższej jakości usług doradczych, szkoleniowych oraz rozwojowych. Oferta Altkom Akademii obejmuje ponad 1000 szkoleń dla użytkowników i profesjonalistów IT, a także szkolenia biznesowe z zakresu zarządzania organizacją, zarządzania projektami i analizy procesów biznesowych.

Copyright © 1992-2020 Altkom Akademia S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone | Infolinia edukacyjna 801 25 85 66