Sky Tower
Szczęśliwa 33, piętro 6
53-445 Wrocław
tel: +48 71 719 88 00
e-mail: wroclaw@altkom.pl
Obejrzyj ośrodek Powrót do mapy
Sala egzaminacyjna (VUE)

Altkom Akademia to firma, której zadaniem jest zaspokajanie złożonych potrzeb kompetencyjnych nowoczesnych organizacji – jako krajowy lider sektora usług szkoleniowych IT we Wrocławiu, corocznie wymieniany na pierwszym miejscu w prestiżowych branżowych raportach Computerworld Top 200 i Teleinfo 500, tworzy profesjonalne środowisko edukacyjne, w swojej ofercie uwzględniające wszystkie dziedziny wiedzy i umiejętności o kluczowym znaczeniu dla przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych. Tematyka proponowanych przez Altkom Akademię szkoleń jest niezwykle rozległa, obejmuje bowiem nie tylko stanowiące obszar głównej specjalizacji technologie informatyczne, ale także zagadnienia związane z zarządzaniem, procesami produkcyjnymi, prawem, umiejętnościami miękkimi, marketingiem czy sprawami księgowo-finansowymi. Liczba dostępnych szkoleń wynosi ponad 1000. Zajęcia prowadzi 300 trenerów wykwalifikowanych w swoich dziedzinach i doświadczonych w nauczaniu dorosłych, odbywają się zaś one w dziewięciu ośrodkach szkoleniowych, jednym z nich jest ośrodek szkoleniowy we Wrocławiu. Dzięki strategicznej współpracy z takimi czołowymi markami IT jak Microsoft, SAP bądź IBM, wiele szkoleń objętych jest oficjalnymi autoryzacjami, którym towarzyszy bogaty zestaw oficjalnych egzaminów i certyfikatów. Z usług edukacyjnych Altkom Akademii skorzystało już ponad 600 tys. wykształconych w różnych kierunkach i wzbogaconych o nowe umiejętności absolwentów.

W Altkom Akademii obowiązuje system zarządzania jakością zgodny z wymogami międzynarodowej normy ISO 9001:2015, który oznacza nadzór niezależnej jednostki certyfikacyjnej oraz audyty wewnętrzne. Umożliwia to stałe doskonalenie oferty i jej merytorycznego oraz organizacyjnego poziomu. Działania te przynoszą skutek w postaci zadowolenia klientów, 6/10 słuchaczy deklaruje bowiem po szkoleniach, że poleciłoby je oraz trenerów swoim znajomym; pokazują to wyniki przeprowadzanych ankiet ewaluacyjnych. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z bogatą ofertą Altkom Akademii i zapisania się na nasze szkolenia.