ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa
tel: 22-460-99-99
email: warszawa@altkom.pl
Obejrzyj ośrodek Powrót do mapy

22 sale szkoleniowe
Laboratoria dla zespołów wdrożeniowych
Kawiarenka

Altkom Akademia to niekwestionowany lider polskiej branży szkoleniowej IT – wątpliwości co do tego nie pozostawiają prestiżowe raporty Computerworld Top 200 i Teleinfo 500, które corocznie umieszczają firmę na pierwszej pozycji. Jej zadaniem i misją jest zaspokajanie potrzeb kompetencyjnych przedsiębiorstw i instytucji publicznych oraz tworzenie profesjonalnego środowiska edukacyjnego podnoszącego świadomość technologiczną i stan wiedzy biznesu w Polsce. Oferta szkoleniowa Altkom Akademii obejmuje całość interdyscyplinarnych zagadnień kluczowych dla funkcjonowania firm – poza kluczowym obszarem specjalizacji czyli IT, prowadzone zajęcia dotyczą kwestii związanych z zarządzaniem projektami, marketingiem, problematyką prawną, tematyką finansowo-księgową, umiejętnościami miękkimi, procesami produkcyjnymi i jeszcze innymi. Słuchacze zdobywają nowe umiejętności i poszerzają swoją wiedzę pod opieką 300 wykwalifikowanych w swoich dziedzinach i doświadczonych w edukacji dorosłych trenerów, w jednym z dziewięciu ośrodków szkoleniowych Altkom Akademii, w tym ośrodek szkoleniowy w Warszawie, z wyposażeniem w postaci 1100 stanowisk komputerowych przystosowanych zarówno do pracy grupowej jak i indywidualnej.

Gwarancją najwyższego merytorycznego oraz organizacyjnego poziomu proponowanych szkoleń jest system zarzadzania jakością zgodny z wymogami międzynarodowej normy ISO 9001:2015, który przewiduje nadzór niezależnej jednostki certyfikacyjnej oraz audyty wewnętrzna. Oferta zawiera liczne szkolenia i egzaminy autoryzowane, które umożliwiają zdobycie oficjalnych certyfikatów strategicznych partnerów Altkom Akademii, takich jak Microsoft, SAP, IBM czy VMware. Do tej pory swoje kompetencje z Altkom Akademią podniosło już 600 tys. wykształconych w różnych kierunkach absolwentów, zaś według przeprowadzanych ankiet ewaluacyjnych 9/10 słuchaczy poleciłoby zajęcia i wykładowców swoim znajomym. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń w Warszawie.