ul. Opolska 22
40-084 Katowice
tel: 32-775-95-95
email: katowice@altkom.pl
Obejrzyj ośrodek Powrót do mapy

12 sal szkoleniowych
Sala egzaminacyjna (Prometric, VUE)
Kawiarenka

Altkom Akademia to krajowy lider sektora usług szkoleniowych IT – według takich branżowych raportów jak Computerworld Top 200 bądź Teleinfo 500, zajmuje w niej pierwsze miejsce, wyznaczając standardy edukacyjne dla biznesu, podnosząc świadomość technologiczną i kształtując kulturę organizacyjną polskich przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych. Świadczy o tym liczba ponad 600 tys. absolwentów, którzy w Altkom Akademii zdobyli nowe umiejętności. Tworzone przez firmę środowisko edukacyjne zapewnia kompleksową odpowiedź na złożone potrzeby kompetencyjne nowoczesnych organizacji – oferowane szkolenia w Katowicach obejmują cały szereg obszarów tematycznych i dziedzin wiedzy. Kluczowe są tu technologie informatyczne, oferta jednak się do nich nie ogranicza; znajdują się w niej również zagadnienia takie jak zarządzanie projektami, tematyka HR, sprawy finansowe i prawne, procesy produkcyjne czy marketing. Szkolenia są prowadzone przez 300 wykwalifikowanych i doświadczonych w edukacji dorosłych trenerów i odbywają się w dziewięciu ośrodkach szkoleniowych Altkom Akademii, w tym ośrodek szkoleniowy w Katowicach.

Altkom Akademia posiada bogaty zestaw autoryzacji i certyfikatów swoich strategicznych partnerów, którymi są czołowe globalne marki IT, takie jak Microsoft, IBM czy SAP. Umożliwia to zdobywanie cennych formalnych potwierdzeń posiadanych umiejętności. W firmie obowiązuje system zarządzania jakością zgodny z wymogami międzynarodowej normy ISO 9001:2015 co oznacza nadzór niezależnej jednostki certyfikacyjnej oraz służące doskonaleniu oferty audyty wewnętrzne. Indywidualizacja procesu nauczania uwzględnia specyficzne potrzeby każdego klienta, możliwość powtórzenia szkolenia gwarantuje zaś jego skuteczność. Według przeprowadzanych ankiet, 9/10 słuchaczy poleciłoby zajęcia i trenerów swoim znajomym. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z edukacyjną ofertą Altkom Akademii i skorzystania z jej usług szkoleniowych.

Szkolenia realizujemy wyłącznie w formule Distance Learning

Sprawdź