Szkolenia Altkom AkademiaAltkom Akademia - Zobaczyć więcej

Zarządzanie projektami

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI to złożona oraz interdyscyplinarna dziedzina wiedzy, która łączy w sobie rozmaite zagadnienia z jakimi spotykają się zespoły projektowe. W żadnym projekcie nikt nie jest solistą – osiągnięcie zamierzonego efektu jest możliwe tylko dzięki wysiłkowi całej grupy, dlatego tak ważną rolę odgrywają tu odpowiednia komunikacja i współpraca. Będą one wydolne przy dobrym przywództwie i takim zarządzaniu zespołem, które wyznaczy zrozumiałe dla wszystkich cele, zadba o właściwą motywację i opanuje wewnętrzne tarcia.

Każdy projekt jest realizowany w dwóch kontekstach – zewnętrznym, a więc tym, w którym oddziałowują szersze uwarunkowania społeczno-ekonomiczne i wewnętrznym, czyli związanym z logiką i funkcjonowaniem całej organizacji. Aby sprostać obowiązkom wynikającym z pierwszego kontekstu, dobrze odpowiedzieć na sygnały rynku i dostarczyć pożądaną wartość biznesową, zarządzanie projektami kładzie nacisk na zarządzanie wartością i ryzykiem; drugi kontekst natomiast można określić zbiorczym mianem miejsca [...] Pokaż cały tekstprojektów w organizacji, w tym ich prawnych i finansowych aspektów. Trzeba pamiętać o tym, że zarządzanie projektem potrzebuje wsparcia technologicznego – narzędzi w projektach, które umożliwiają planowanie, harmonogramowanie, kontrolę realizacji i delegowanie zadań. Czasami różne projekty są ze sobą w jakiś sposób powiązane – dotyczą podobnego obszaru, finansuje się je z tego samego budżetu bądź podlegają jednej firmowej komórce. Mówimy wtedy o portfelach projektów, w których często liczą się określone cele strategiczne firmy.

Nawet pobieżny opis zarządzania projektami nie byłby pełny bez informacji o różnych metodykach i standardach według których można je przeprowadzać. Metodyki – zwane także standardami lub podejściami – to opracowane w toku wieloletnich doświadczeń zbiory zaleceń i praktyk, najczęściej akredytowane przez uznane, międzynarodowe organizacje. Najważniejszy podział to rozróżnienie pomiędzy znajdującymi zastosowanie przede wszystkim w dużych projektach infrastrukturalnych metodykami klasycznymi – takich jak PRINCE2 ® albo PMBoK -  a bardziej pasującymi do mniejszych i elastycznych przedsięwzięć metodykami zwinnymi, kojarzonymi przede wszystkim z Agile. W ostatnich latach dochodzi także do rozwoju łączących w sobie cechy standardów klasycznych i zwinnych podejść hybrydowych – popularnością wśród nich cieszy się PRINCE2 ® Agile. Wszystkie z wiodących metodyk posiadają własną certyfikację, która stanowi formalne potwierdzenie zawodowych kompetencji.

Najbliższe szkoleniaZarządzanie projektami

Znajdź szkolenie
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
-- zobacz
-- zobacz
-- zobacz
-- zobacz
-- zobacz
-- zobacz
-- zobacz
-- zobacz

Podkategorie

Polecane szkolenia

DOFINANSOWANIE KFS SPRAWDŹ