Szkolenia dofinansowane z funduszów europejskich

Altkom Akademia S.A. – lider rynku edukacji dla biznesu w Polsce, jest zweryfikowanym przez PARP dostawcą, którego usługi edukacyjne dostępne w Bazie Usług Rozwojowych podlegają dofinansowaniu ze środków UE.

Najwyższą jakość świadczonych przez nas usług potwierdziły wyniki audytu planowego, przeprowadzonego na zlecenie PARP przez niezależną firmę audytorską.

Z oferty szkoleń Altkom Akademii zamieszczonej w Bazie Usług Rozwojowych skorzystało już ponad 3500 osób.

Aby uzyskać szczegółowe informacje oraz pomoc w dopełnieniu formalności

– już dziś zapraszamy do kontaktu z jednym z naszych doradców.

Liczba środków jest ograniczona!

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i ich pracowników.

Dofinansowania przyznawane są per projekt, ich wysokość może różnić się też w zależności od regionu, z którego są zgłaszane. Przyślij listę szkoleń, na które chciałbyś uzyskać dofinansowanie, a my zweryfikujemy możliwość uzyskania dofinansowania.

  1. Określić potrzeby szkoleniowe przedsiębiorcy, bądź swoich pracowników.
  2. Wybrać i wycenić szkolenia w Altkom Akademii.
  3. Samodzielnie złożyć wniosek wraz z załącznikami do właściwego dla danego
    województwa Operatora (firma zewnętrzna wybrana przez IZ RPO
    (Instytucję Zarządzającą Regionalnymi Programami Regionalnymi do obsługi wniosków).
  4. Oczekiwać na akceptację wniosku ( czas na rozpatrzenie wniosku to około 10 dni).