HR Business Partner Academy provides comprehensive knowledge and proven solutions and tools in the area of modern HR. It solidly prepares for the HR Business Partner role in the organization. In a practical manner it helps to acquire the competences necessary to achieve the company's goals, to perform the function of a strategic partner in the organization and for effective cooperation with managers.

The program consists of eight 2-day sessions conducted in the form of expert workshops and case studies. Classes are conducted by a unique team of lecturers, which consists of experienced HR practitioners and experts in the field of analytical support of human resources management.

The HR Business Partner Academy program is recommended to managers and HR specialists responsible for creating and implementing key processes and HR strategies, creating personnel policy, employer branding, recruitment and development of employees, and to everyone who would want to professionally and effectively implement HR projects that support business within their organizations.

The participants of the HR Business Partner Academy will learn:

 • How HR should support the Management Board and build a partnership when facing uncertainty, complex business contexts and dynamic changes?
 • How to effectively implement and execute HR strategies related to the organization's business goals?
 • How to optimally manage the competences in the organization so that recruitment, development or evaluation projects support the business strategy?
 • How to manage crisis situations and conflict in the organization?
 • What tools should be used to support your everyday work related to planning and settlement of HR projects to optimize the undertaken activities?

Framework agenda of the HR Business Partner Academy

Strategic and expert role of HR in organization (2 days) How to build an authority of HR department as a business partner delivering solutions which are cohesive with the organization’s business goals? How to reach an agreement between business and HR around business strategy? What new tasks HR departments have to face in terms of Performance Management?
 • You are going to see how, as a HRBP, you may support business strategy and influence the improvement of finance indicators,
 • You are going to get to know the tasks and HR processes the implementation of which will support organization’s effectiveness,
 • HR management and their competencies during conversations with Management Board and managers,
 • You will get to know the tools supporting optimizing HR project management in organization.

Zarządzanie zmianą w organizacji (2 dni)

Jaka jest rola HR w skutecznym wprowadzaniu strategicznych zmian w organizacji? Jak zapoczątkować zmiany? Jak przygotować menedżerów i pracowników do planowanych zmian? Jak radzić sobie z oporem pracowników w procesie wprowadzania zmiany?

 • Poznasz narzędzia i metody wspomagające wdrażanie zmian w organizacji,
 • Dowiesz się w jaki sposób efektywnie wykorzystać Situational Leadership do zarządzania zmianą,
 • Nauczysz się rozpoznawać i konstruktywnie reagować na negatywne postawy związane z wprowadzaniem zmian,
 • Nauczysz się efektywnego sposobu przekazywania i wprowadzania zmiany w organizacji.

Rozwiązywanie trudnych sytuacji (2 dni)

Jaka jest rola HR w rozwiązywaniu konfliktów i prowadzeniu mediacji w organizacji? Jak efektywnie prowadzić trudne rozmowy? Jak przekształcić sytuację konfliktową w szansę na budowania dobrych relacji w organizacji?

 • Nauczysz się identyfikować źródła oraz stopnie konfliktu,
 • Rozwiniesz umiejętności rozwiązywania konfliktów, udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej oraz asertywności w pracy HRBP,
 • Poznasz narzędzia niezbędne do rozwiązywania konfliktów i przekształcania trudnych sytuacji w szansę na budowanie dobrych relacji w organizacji.

Zarządzanie kompetencjami w organizacji (2 dni)

Jak wybrać narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi, by jak najlepiej wykorzystać potencjał kompetencyjny pracowników? Jakie korzyści daje wdrożenie modelu kompetencyjnego? Jak wdrażać model kompetencyjny?

 • Poznasz metodologię tworzenia i wdrażania modeli kompetencyjnych oraz możliwości ich zastosowania w praktyce zarządzania organizacją,
 • Nauczysz się określać jakie zdolności i umiejętności przekładają się na realizację celów biznesowych organizacji,
 • Poznasz metody prowadzenia oceny opartej na modelu kompetencyjnym i celach organizacji.

Rekrutacja i selekcja pracowników (2 dni)

W jaki sposób dobierać ludzi do organizacji, zespołu, zadań? Jak rekrutować i oceniać, by uniknąć błędów w podejmowaniu decyzji dotyczących zatrudnienia? Jak skutecznie przeprowadzić on-boarding?

 • Poznasz zasady skutecznego prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych i pozyskiwania najlepszych kandydatów,
 • Dowiesz się jakie są najczęstsze błędy rekrutacyjne i nauczysz się ich unikać,
 • Poznasz praktyczne metody prowadzenia sesji AC i DC oraz możliwości wykorzystania jej wyników w działaniach rekrutacyjnych i rozwojowych,
 • Poznasz narzędzia efektywnej adaptacji nowych pracowników.

Zarządzanie rozwojem pracowników i projektami corporate wellness

Jak wykorzystać wyniki oceny do zarządzania kompetencjami i planowania rozwoju pracowników? Jak budować programy rozwojowe wspierające realizację celów biznesowych? Jak rozwijać pracowników, aby osiągali coraz lepsze wyniki? Jak budować programy corporate wellness, by motywować i poprawiać efektywność pracowników?

 • Poznasz metody zarządzania kompetencjami i rozwojem pracowników,
 • Poznasz kluczowe narzędzia i zasady projektowania programów rozwojowych,
 • Poznasz kompleksową metodologię wdrażania projektów corporate wellness (projektowanie, wdrożenie, ocena,
  zapewnienie ciągłości).
Data analysis in HR (2 days) Why is it worth to analyze your organization's data carefully? What tools can be used to support your everyday work related to planning and settlement of HR activities? How to choose tools for specific development/business goal?
 • You will learn what a development process can look like when supported by psychometric tools and statistical analysis without engaging too many resources,
 • You will develop skills in working with numerical data, you will learn how to classify the data and define ranges of data necessary to request HR data analysis in selected areas,
 • You will create your own complete analytical work environment.

Budowanie wizerunku i przywództwo HRBP w organizacji (2 dni)

Jak skutecznie budować autorytet HR wśród kadry menedżerskiej? Jak projektować i prowadzić profesjonalne prezentacje, spotkania i dyskusje? Jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami podczas wystąpień i spotkań? Jakiego stylu przywództwa potrzebuje Twoja organizacja? Jak wdrożyć go w życie, by budować zaangażowanie w organizacji?

 • Poznasz narzędzia budowania wizerunku lidera HRBP jako partnera biznesowego kadry menedżerskiej,
 • Rozwiniesz umiejętności skutecznej argumentacji, komunikacji, projektowania i prowadzenia prezentacji oraz spotkań i dyskusji z zespołami,
 • Poznasz praktyczne sposoby radzenia sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami,
 • Poznasz style kierowania i ich wpływ na organizację.

Proces certyfikacji HR Business Partnera

Na zakończenie Akademii uczestnicy prezentują projekty HR, które planują wdrożyć w swoich firmach. Po prezentacjach każdy uczestnik otrzyma informację zwrotną z oceną prezentacji oraz projektu, oraz wskazówki do usprawnienia/ rozwoju projektu. Prezentacja jest podstawą wydania Certyfikatu HR Business Partnera.

The course of classes

 1. Before the beginning of the classes, tests of key competences from the perspective of HR manager are conducted. Participants receive an individual, extensive report including interpretation of results with information about strengths and areas that can be improved.
 2. 2. During each session, we use practical, engaging and innovative working methods, including:
  • Workshops – conducted according to Learn&Entertain methodology that combines learning with experience, practice and fun.
  • Business simulations – heir aim is to provoke participants to analyze the situation by themselves, draw their own conclusions and take actions based on their own decisions.
  • Training games – the use of gamification allows to diagnose competences and predispositions of participants associated with project and team management.
  • Facilitation – conducted according to Iceberg Process methodology with the use of practical tools such as Action Learning, Brain Dumping, Clustering, Quadrant Analysis. It will unleash the group's creativity and generate innovative ideas.
  • Design Thinking – used to solve problems by providing innovative and creative solutions.

  Throughout the project, in time between meetings, we provide tasks and training materials as well as tools for monitoring the process of implementation of acquired knowledge and skills.

 3. After completing the project, participants receive post-training online support.

Classes organization

HR Business Partner Academy is delivered as:

 • open weekend sessions – eight 2-day meetings (16 days), Saturday-Sunday from 8:00 a.m. to 4:00 p.m. The current schedule is available on the website.
 • individual sessions – HRBP 1:1 consultation meetings. The scope of the meeting program is tailored to the individual needs of the participant.
 • closed programs for companies – workshops on selected HRBP subjects, tailored to the individual needs of the organization. Start at any time.

Price of the HRBP Academy program – PLN 7,900 net per participant, includes:

 • Competence tests with results interpretation, access to student's portal (training materials, HRBP manual, knowledge base, knowledge exchange forum), individual consultations with coaches during project development, diploma certifying the completion.
 • Participation in eight 2-day meetings.

Beata Piwnik

Menedżer zarządzający, konsultant, trener, coach, mentor. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy obszarze zarządzania HR w dużych organizacjach. Prowadzi zajęcia dla kadry menedżerskiej w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Zarządzania Zmianą. Wykładowca w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego w obszarze budowania marki. Współzałożycielka firmy specjalizującej się w audytach behawioralnych w firmach produkcyjnych.

dr Paweł Jurek

Psycholog, ekspert z zakresu metodologii badań psychologicznych i psychometrii. Specjalizuje się diagnozie i rozwoju pracowników. Autor i współautor oryginalnych metod diagnostycznych (np. Skala Satysfakcji z Pracy – SAT20) oraz publikacji z obszaru psychologii organizacji i zarządzania. Posiada bogate doświadczenie w pracy doradczej. Pełnił funkcję konsultanta w procesie tworzenia Narzędzia do Badania Kompetencji (NBK) na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Od lat współpracuje z Pracownią Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku. W 2008 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii na Uniwersytecie Gdańskim – temat dysertacji: „Ewaluacja wybranych metod oraz narzędzi diagnozy i oceny kompetencji zawodowych”.

Jolanta Filipczyk-Sikora

Certyfikowany menedżer projektów HR i trener biznesu, psycholog biznesu. Coach ACC w standardzie ICF (International Coaching Federation). Dyrektor zarządzająca w firmie consultingowej, zajmującej się systemowymi rozwiązaniami HR-owymi dla biznesu. Posiada 16-letnie doświadczenie w rekrutacji i selekcji kandydatów, specjalizując się w ocenie kompetencyjnej a także potencjału rozwojowego i liderskiego. Autorka kilku publikacji z zakresu ZZL, głównie zaś coachingu.

dr Michał Olech

Matematyk, ekspert w dziedzinie analitycznego wsparcia zarządzania zasobami ludzkimi. Zainteresowania naukowe wykorzystuje w pracy analitycznej w obszarze psychometrii i Business Intelligence. Posiada doświadczenie w standaryzacji wielu testów diagnostycznych w nurcie klasycznej teorii testów oraz IRT, a także w raportowaniu wyników badań wspierających procesy zarządzania organizacją. Pełnił funkcję Głównego Analityka oraz Kierownika Projektu w przedsięwzięciach, których celem było m.in. stworzenie innowacyjnych narzędzi stosowanych w procesie rekrutacji i selekcji oraz zaprojektowanie algorytmów wsparcia decyzji o podjęciu działań rozwojowych. Uzyskał stopień doktora matematyki na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Universite Paris Sud - temat dysertacji: „Systems of nonlinear evolution equations and their applications”.

Sylwia Plona-Zduńczyk

Certyfikowany trener i coach, konsultant biznesu z kilkunastoletnim doświadczeniem menedżerskim w obszarze budowania strategii i rozwiązań personalnych. Obecnie zajmuje się doradztwem organizacyjnym na poziomie tworzenia struktur i procesów, a także wspieraniem kadry menedżerskiej w zakresie analizy, oceny i konstruktywnego feedbacku, procesów coachingowych oraz programów szkoleniowych, wdrożeniowych i naprawczych. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Studiów Zawodowych Coachingu ACTSH ICF.