Altkom Akademia posiada status Authorized Red Hat Training Partner, który umożliwia przeprowadzanie egzaminów Red Hat.
Oferujemy możliwość zdawania wszystkich egzaminów dostępnych w ofercie Red Hat programów certyfikacyjnych:

 • Red Hat Certified System Administrator (RHCSA)
 • Red Hat Certified Engineer (RHCE),

egzaminów niezbędnych do uzyskania certyfikatów:

 • Red Hat Certified Datacenter Specialist (RHCDS)
 • Red Hat Certified Security Specialist (RHCSS)

oraz

 • Red Hat Certified Architect (RHCA)
 • Red Hat Certified Virtualization Administrator (RHCVA)
 • Red Hat Certified JBoss Administrator (RHCJA)
 • Red Hat Certified JBoss Developer (RHCJD)
 • Red Hat Certificate of Expertise in Persistence (JBCD-persistence)
 • Red Hat Certificate of Expertise in ESB (JBCD-ESB)
 • Red Hat Certificate of Expertise in Seam (JBCD-SEAM)
 • JBoss Certified Application Administration (JBCAA)

W sprawie szkoleń i egzaminów Red Hat należy kontaktować się z Działami Handlowymi Szkoleń lub Infolinią: 801 258 566.

W przypadku egzaminów Red Hat obowiązują Warunki ogólne uczestnictwa w zajęciach.

Wymagania określające możliwość przystąpienia do egzaminu certyfikującego określane są przez organizacje autoryzujące dany certyfikat.

Aktualne promocje

Sprawdź