Szkolenia Altkom AkademiaAltkom Akademia - Zobaczyć więcej

Altkom Digital Competence Certificate poziom 1 (ADCC-01) potwierdza nabycie kompetencji cyfrowych zgodnie z ramami kompetencji informatycznych i informacyjnych DIGCOMP (Digital Competence Framework) na poziomie podstawowym.

Certyfikat potwierdza posiadanie bazowych umiejętności komputerowych, które pozwalają jego posiadaczowi na korzystanie z dostępnych technologii cyfrowych w życiu codziennym, by szybciej, wygodnej radzić sobie z różnymi zadaniami. Poświadcza nabycie kompetencji w zakresie informacji, komunikacji, tworzenia treści, bezpieczeństwa i rozwiązywania problemów – związanych z obsługą komputera i korzystaniem z Internetu.

Szkolenie Podstawowe Kompetencje Cyfrowe (PKC01) poprzedzające egzamin certyfikacyjny, skierowane jest do osób nie posiadających wiedzy w zakresie obsługi komputera i umiejętności korzystania z narzędzi cyfrowych, ale chcących nabyć podstawowe kompetencje w tym zakresie celem na przykład podniesienia swoich kwalifikacji na rynku pracy.

Egzamin, którego zakres merytoryczny obejmuje program szkolenia, jest realizowany na komputerze w oparciu o dedykowaną aplikację egzaminacyjną. Trwa 1,5 godziny i przebiega pod kontrolą akredytowanego egzaminatora.

DOFINANSOWANIE KFS SPRAWDŹ