Webinaria: Rozwoj it | Modelowanie procesow i architektura systemow | Bpmn

Przykład mapowania procesu – notacja BPMN

Udostępnij!

1. Cel opisywania procesu:
a. Po co to robimy?
b. Czy odwzorowujemy istniejące procesy „as is”, czy projektujemy nowe „should be”?
c. Konsekwencje wyboru narzędzia: czy mamy tylko „opisać” procesy, czy będziemy nimi później zarządzać?
2. Kluczowe informacje na temat procesu
3. Mapowanie procesu High Level
4. Mapowanie procesu niskiego poziomu.

Agenda

  1. Cel opisywania procesu:
    • Po co to robimy?
    • Czy odwzorowujemy istniejące procesy „as is”, czy projektujemy nowe „should be”?
    • Konsekwencje wyboru narzędzia: czy mamy tylko „opisać” procesy, czy będziemy nimi później zarządzać?
  2. Kluczowe informacje na temat procesu
  3. Mapowanie procesu High Level.

Sesja jest kontynuacją webinariów