Webinaria: Biurowe narzedzia informatyczne | Prezentacje i grafika

Zaawansowane narzędzia programu PowerPoint

Udostępnij!

Z webinarium dowiesz się jak pracować na konspekcie, jak importować do PowerPointa treści z zewnętrznych plików oraz jak zarządzać wyglądem całej prezentacji bez potrzeby formatowania każdego slajdu osobno.

  • Praca w konspekcie
  • Import treści z zewnętrznych plików
  • Globalne zarządzanie kolorystyką, wyglądem slajdów i rozmieszczeniem elementów na slajdach (wzorce)
  • Przygotowywanie materiałów dla uczestników prezentacji (strona notatek i wzorzec strony notatek)