Webinaria: Rozwoj it | Jezyki programowania i srodowiska programistyczne | Java

Wielowątkowość w języku JAVA

Udostępnij!

Webinar na temat wielowątkowości w języku programowania JAVA

Podczas spotkania omówimy następujące zagadnienia:
  • potrzeba stosowania wątków; procesy a wątki,
  • tworzenie wątków w Javie; zadania asynchroniczne,
  • realizacje wielowątkowości: kooperatywna i z wywłaszczaniem,
  • sposoby kończenia pracy wątków,
  • cykl życia wątku; stany wątków,
  • sposoby komunikacji pomiędzy wątkami.