Webinaria: Zarzadzanie uslugami it | Itil

Czym jest model DIKW w ITIL®

Udostępnij!

1. Model DIKW
2. Dane
3. Informacje
4. Wiedza
5. Mądrość
6. Powiązania modelu DIKW
7. Proces zarządzania wiedzą w ITIL®

Model, piramida lub łańcuch poznawczy data-to-information-to-knowledge-to-wisdom (DIKW) – to popularne nazwy zobrazowania zależności pomiędzy obszarami danych, informacji, wiedzy i mądrości w organizacji.   Model DIKW ściśle wiąże się z takimi koncepcjami, jak model Kolba nauczania dorosłych czy powszechnie stosowany w normach i zarządzaniu cykl PDCA. Działanie samej organizacji rozumianej jako proces również jest ściśle powiązane z przechodzeniem pomiędzy obszarami danych, informacji i wiedzy. W ITIL® widoczny jest w 7-krokowym procesie ustawicznego doskonalenia. Na jego bazie skonstruowane są wskazówki dotyczące procesu zarządzania wiedzą. W szczególności - właśnie w tym obszarze - w procesie zarzadzania wiedzą - organizacje często gubią się ograniczając do wprowadzenia sformalizowanych systemów działających wciąż w obszarze zarządzania informacją.

Agenda

  1. Model DIKW
  2. Dane
  3. Informacje
  4. Wiedza
  5. Mądrość
  6. Powiązania modelu DIKW
  7. Proces zarządzania wiedzą w ITIL®
  8. Podsumowanie
  9. Odpowiedzi na pytania