Webinaria: Wirtualizacja | Vmware

VMware Site Recovery Manager

Udostępnij!

Poznaj oprogramowanie automatyzujące awaryjne odtwarzanie, bazujące na replikacji macierzy.

  • Disaster Recovery - wyzwania
  • Co to jest SRM - koncepcja i architektura
  • Replikacje
  • Tworzenie planów usuwania skutków awarii
  • Demonstracja testowania i przywracania środowiska