Udostępnij!

Problematyka ochrony praw konsumentów przed zmianami w prawie konsumenckim, wchodzącymi w życie z dniem 25 grudnia 2014r. – omówienie wad i zalet dotychczasowych uregulowań prawnych,
oraz nowe uprawnienia konsumenckie od dnia 25 grudnia 2014r.

Agenda

 • Problematyka ochrony praw konsumentów przed zmianami w prawie konsumenckim, wchodzącymi w życie z dniem 25 grudnia 2014r. – omówienie wad i zalet dotychczasowych uregulowań prawnych.
 • Nowe uprawnienia konsumenckie od dnia 25 grudnia 2014r.
  • Priorytetowy charakter uprawnień konsumenta,
  • Problematyki zawierania umów na odległość oraz poza siedzibą przedsiębiorstwa,
  • Reklamacja; czym jest w obrocie konsumenckim, jakie są uprawnienia konsumenta,
  • Obowiązki przedsiębiorcy w odniesieniu do regulaminów sprzedaży zwłaszcza w obrocie za pośrednictwem Internetu; odpowiedzialność a Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta,
  • Zakończenie dyskusji.