Webinaria: Utrzymanie it | Bazy danych | Ms sql

SQL Server 2012: typy danych i ich konwersje

Udostępnij!

Szkolenie wyjaśniające temat typów danych w MS SQL Server 2012.

Szkolenie poswięcone typom danych w SQL Server 2012 i ich konwersji, podczas którego omówimy:
  • Jakie mamy typy w SQL Server 2012
  • Konwersje Typów danych
  • Typ Danych Data
  • Czy brak błędu oznacza udaną konwersję danych?