Webinaria: Jezyki programowania i srodowiska programistyczne | Python

Tuning modeli w uczeniu maszynowym

Udostępnij!

Tuning modeli predykcyjnych jest jednym z podstawowych sposobów na poprawę zdolności predykcyjnych algorytmu.

Słuchacze poznają dwie podstawowe metody optymalizacji pojedynczych modeli (Grid search oraz Randomized grid search) jak również metodę łączenia modeli w zespół, który podejmuje ostateczną decyzję (analogia do konsylium lekarskiego).

Przedstawiona zostanie również metoda wzbogacania danych (data augmentation) w dziedzinie analizy obrazów. Wszystkie analizowane metody zostaną zaprezentowane od strony teoretycznej, jak i praktycznej (przykłady w Pythonie).

Na seminarium zapraszamy osoby chcące poznać metody poprawiania wydajności w uczeniu maszynowym [ML]. Oczekiwana jest podstawowa wiedza z ML oraz Pythona.

Agenda
  • Czym jest tuning modeli?
  • Optymalizacja pojedynczych modeli
  • Zespoły modeli (ensemble learning)
  • Wzbogacanie danych (data augmentation)

Stanisław Kaźmierczak

Trener Altkom Akademii oraz data scientist. Doktorant Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej w obszarze sztucznej inteligencji. Absolwent informatyki (Politechnika Warszawska) oraz zarządzania ze specjalizacją zarządzanie projektami (Szkoła Główna Handlowa). Jego badania naukowe skupiają się wokół analizy obrazów oraz zastosowania uczenia maszynowego w medycynie.