Blog: Zwinne zarzadzanie | Agile

Symulacja biznesowa „Sułtańskie Wesele”

Symulacja biznesowa „Sułtańskie Wesele”
  • 1 321 views

Metodyka zwinnego zarządzania projektami wprowadza pewną rewolucję w sposobie postrzegania projektu oraz zarządzania zespołem.

Udostępnij!

Metodyka zwinnego zarządzania projektami wprowadza pewną rewolucję w sposobie postrzegania projektu oraz zarządzania zespołem. AgilePM® jest w istocie filozofią, sposobem myślenia i postępowania zakładającym ścisłą współpracę zespołu projektowego z przedstawicielami biznesowymi na każdym etapie projektu. Efektem jest dostarczenie produktu w maksymalnym stopniu spełniającym oczekiwania biznesowe Klienta, w ściśle ustalonym budżecie, niezmiennym terminie i gwarancją najwyższej możliwej jakości. Akceptacja zmiany jako naturalnego czynnika, odejście od dyrektywnego stylu zarządzania oraz uproszczenie sposobu dokumentowania projektu niosą szereg istotnych korzyści, jednak równocześnie wymagają ewolucji sposobu postrzegania kwestii zarządzania projektem i pracy zespołowej.

Choć AgilePM® zyskuje na popularności, to często jest raczej na poziomie deklaracji i wizji, niż praktycznego rozwiązania. Dlatego też, aby w pełni zrozumieć ową filozofię i podstawy, na których została zbudowana, oraz otworzyć drzwi dla implementacji tej metodyki w codziennej pracy, niezbędne jest spojrzenie praktyczne, pomocne w wyborze opartym na doświadczeniu.

W procesie szkoleniowym, taką perspektywę najlepiej oddają symulacje biznesowe, czyli warsztaty przeprowadzane w symulowanej rzeczywistości, z zastosowaniem elementów mechaniki gier tradycyjnych oraz teorii gier. Ich celem jest przeniesienie uczestników do innych realiów, całkowicie odmiennych od ich codziennego środowiska pracy i utrwalonych przyzwyczajeń. Rozwiązanie to umożliwia naukę poprzez doświadczanie oraz wyciąganie wniosków ze podjętych decyzji, a także zapoznanie się, z często nieoczywistymi, konsekwencjami własnych działań.

„Sułtańskie Wesele” to nowość nie tylko w ofercie Altkom Akademii, ale przede wszystkim w całej branży szkoleń z metodyk zarządzania projektami. Osadzona w realiach historycznych symulacja biznesowa ma na celu umożliwienie uczestnikom praktycznego spojrzenia na metodykę AgilePM® oraz doświadczenie realnych sytuacji i problemów z nią związanych. Szereg zadań stawianych przed zespołem służy pokazaniu zwinnej metody zarządzania z różnych punktów widzenia, jednocześnie uwypuklając cechy charakterystyczne dla tej metodyki.