Webinaria: Zarzadzanie projektami | Projekty w organizacji

Standard PMI® – wdrożenie w 5 minut

Agenda

  • Wstęp
  • Struktury organizacyjne - przypomnienie
  • Krok 1: Ocena stanu faktycznego i plan wdrożenia
  • Krok 2: Zdobycie przychylności personelu
  • Krok 3: Projekt (projekty) pilotażowe
  • Krok 4: Wnioski z projektu (projektów) pilotażowych - modyfikacja planu wdrożenia
  • Podsumowanie i wnioski.