Webinaria: Zarzadzanie hr | Prawo pracy91

Regulamin pracy – porady dla pracodawców

Udostępnij!

Szkolenie wyjaśniające wybrane aspekty praktycznego prawa pracy. Webinar prowadzi M. Krzysztof Bukowski, specjalista prawa pracy i doradca gospodarczy.

1. Prawo a zarządzanie
2. Powszechne prawo pracy — regulacja niedoskonała
3. Zakładowe prawo pracy — doskonalenie regulacji
4. Regulamin pracy • obszar regulacji, • kryteria obligatoryjności, • warunek zgodności, • zasady wprowadzania.
5. Treść regulaminu pracy • zapisy obowiązkowe, • przydatne zapisy nieobowiązkowe

Szkolenie nt. Regulaminu pracy, podczas którego omówimy zagadnienia:
 1. Prawo a zarządzanie.
 2. Powszechne prawo pracy – regulacja niedoskonała.
 3. Zakładowe prawo pracy – doskonalenie regulacji.
 4. Regulamin pracy:
  • obszar regulacji,
  • kryteria obligatoryjności,
  • warunek zgodności,
  • zasady wprowadzania.
 5. Treść regulaminu pracy:
  • zapisy obowiązkowe,
  • przydatne zapisy nieobowiązkowe.