Webinaria: Rozwoj it | Jezyki programowania i srodowiska programistyczne | Xml

Przestrzenie nazw w XML

Agenda

  • Poprawność składniowa dokumentów XML
  • Rozróżnianie nazw elementów i atrybutów
  • Deklaracja przestrzeni nazw
  • Przestrzeń jawna i przestrzeń domyślna
  • Zasięg definicji przestrzeni nazw
  • Usuwanie przestrzeni domyślnej
  • Kwalifikowanie nazw atrybutów