Webinaria: Utrzymanie it | Bazy danych | Oracle database

Przenoszenie plików przestrzeni tabel bazy dnych do nowej lokalizacji Oracle11g

Udostępnij!

Omówienie celów i kosztów procedury przenoszenia plików przestrzeni tabel umieszczonych na systemie plików systemu operacyjnego, oraz procedury przenoszenia plików przestrzeni tabel umieszczonych na systemie plików systemu operacyjnego do ASM.

Agenda

Omówienie celów i kosztów poniższych procedur:
  1. Procedura przenoszenia plików przestrzeni tabel umieszczonych na systemie plików systemu operacyjnego – praktyczna prezentacja
  2. Procedura przenoszenia plików przestrzeni tabel umieszczonych na systemie plików systemu operacyjnego do ASM – teoretyczne omówienie.