Webinaria: Zarzadzanie hr | Prawo pracy91

Przedsiębiorczy Fair Play

Udostępnij!

Pojęcie czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Zakres podmiotowy obowiązywania ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Tajemnica przedsiębiorstwa jako czyn nieuczciwej konkurencji
Przesłanki ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa
Roszczenia w związku z naruszeniem tajemnicy przedsiębiorstwa

Agenda

  • Pojęcie czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
  • Zakres podmiotowy obowiązywania ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
  • Tajemnica przedsiębiorstwa jako czyn nieuczciwej konkurencji
  • Przesłanki ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa
  • Roszczenia w związku z naruszeniem tajemnicy przedsiębiorstwa