Webinaria: Rozwoj it | Modelowanie procesow i architektura systemow | Usability

Projektowanie zorientowane na użytkownika – główne zasady i przykłady

Udostępnij!

1. Wprowadzenie do projektowania interfejsów
– czym są: użyteczność, user experience, architektura informacji?
– jakie korzyści daje użyteczność interfejsu? (case studies)
2. Heurystyki użyteczności
– Reguły Shneidermana wraz z przykładami
– Heurystyki Nielsena wraz z przykładami.
3. Mapowanie procesu High Level
– wybrane reguły projektowania
– projektowanie komunikatów i tworzenie użytecznych treści.
4. Zastosowanie psychologii poznawczej w projektowaniu interakcji
– psychologia postaci a projektowanie interfejsów
– rola architektury informacji i grafiki w kierowaniu percepcją odbiorców.
5. Wykorzystanie psychologii w projektowaniu perswazyjnym

Agenda

 1. Wprowadzenie do projektowania interfejsów
  • Czym są: użyteczność, user experience, architektura informacji?
  • Jakie korzyści daje użyteczność interfejsu? (case studies)
 2. Heurystyki użyteczności
  • Reguły Shneidermana wraz z przykładami
  • Heurystyki Nielsena wraz z przykładami
 3. Zasady projektowania interakcji
  • Wybrane reguły projektowania
  • Projektowanie komunikatów i tworzenie użytecznych treści
 4. Zastosowanie psychologii poznawczej w projektowaniu interakcji
  • Psychologia postaci a projektowanie interfejsów
  • Rola architektury informacji i grafiki w kierowaniu percepcją odbiorców
 5. Wykorzystanie psychologii w projektowaniu perswazyjnym