Webinaria: Utrzymanie it | Bazy danych | Oracle database

Pozyskiwanie danych w środowisku bazy danych Oracle (cz.2)

Webinar demonstrujący metodę efektywnego pozyskiwania danych w środowisku bazy danych Oracle.