Webinaria: Wirtualizacja | Vmware

Porady i sztuczki przydatne przy pracy w środowisku VMware vSphere

Udostępnij!

Najlepsze darmowe programy od VMware. Co można łatwo uzyskać przy pomocy lokalnej linii komend i vCLI. Jak uzyskać optymalną wydajność.

Agenda

  • Najlepsze darmowe programy od VMware
  • Co można łatwo uzyskać przy pomocy lokalnej linii komend i vCLI
  • Jak uzyskać optymalną wydajność.