Webinaria: Biurowe narzedzia informatyczne | Ms excel91 | Rozwoj it | Jezyki programowania i srodowiska programistyczne | Sql

Podstawy tworzenia zapytań w języku SQL z użyciem SQL Server Management Studio i Excela

Udostępnij!

Czym jest SQL
Podstawy tworzenia zapytań w Management Studio
Tworzenie nowego zapytania
Użycie IntelliSense
Wspomaganie graficzne
Przykładowe zapytania
Proste zapytania do pojedynczych tabel i widoków
Zapytania grupujące do wielu tabel
Zapytania z użyciem sprzężeń kierunkowych
Zapytania z Excela
Dane zewnętrzne, MS Query
Zapytania z użyciem VBA i ADO

Agenda

 • Czym jest SQL
 • Podstawy tworzenia zapytań w Management Studio
  • Tworzenie nowego zapytania
  • Użycie IntelliSense
  • Wspomaganie graficzne
 • Przykładowe zapytania
  • Proste zapytania do pojedynczych tabel i widoków
  • Zapytania grupujące do wielu tabel
  • Zapytania z użyciem sprzężeń kierunkowych
 • Zapytania z Excela
  • Dane zewnętrzne, MS Query
  • Zapytania z użyciem VBA i ADO