Webinaria: Zarzadzanie projektami | Metodyki tradycyjne | Prince2

Planowanie projektu: od produktów do harmonogramu

Udostępnij!

1. Koncentracja na produktach w PRINCE2®
2. Podejście do planowania
3. Technika planowania opartego na produktach
• Opis Produktu Końcowego Projektu
• Struktura Podziału Produktów
• Opisy Produktów
• Diagram Następstwa Produktów
4. Identyfikacja działań i zależności
5. Techniki i metody szacowania czasu trwania i kosztów zadań
6. Harmonogramowanie
• analiza harmonogramu – metoda ścieżki krytycznej
• optymalizacja harmonogramu

Agenda

 1. Koncentracja na produktach w PRINCE2®
 2. Podejście do planowania
 3. Technika planowania opartego na produktach
  • Opis Produktu Końcowego Projektu
  • Struktura Podziału Produktów
  • Opisy Produktów
  • Diagram Następstwa Produktów
 4. Identyfikacja działań i zależności
 5. Techniki i metody szacowania czasu trwania i kosztów zadań
 6. Harmonogramowanie
  • analiza harmonogramu - metoda ścieżki krytycznej
  • optymalizacja harmonogramu